ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/666

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3. ਗੁ::-ਭਾਰ੩ (੬੪੭) ਆਲੂਵਾਲੀਆ |੧੭ ਸਿੰ:੧੮੬੬ਈਕੋਜਨਾਬਵੈਸਰਾਇਸਾਹਿਬਬਹਾਦੁਰਹਿੰਦਦੇਪਾਸਏਸ਼ਮੁਕੱਦਮੇਅੰਤ ਦਾਫੈਸਲਰਾਜੇਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚਚੰਗਾਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾਖੁਲਾਸਾਏਹ ਹੈ: ਹੁੰਣ ਜਦਅਸੀ ਆਪਦੀਤੇ ਗਵਰਟਜੀਚੱਠੀਆਂਔਰਮਿਸਲਦੇਕਾਗਜਾਤ ਤੇਜਾਨਿਹਾਲਘਦੀਸ਼ੀਅਤਦੀਆਂਸਰਔਰਰਾਰਣਧੀਰਘਤੇ ਚੜਦੇ ਭਾਈਆਂਦੇ ਉਜਰਬਤਮਾਲਕਰਕੇ ਦੇਖਔਰਇਜਲਾਸੁੰਫੈਸਲਨਾ ਲੀਅਲਕੇਮੁਕੱਦਮੇਕੀਬੋਧਨੋਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਫੈਸਲਾਸਾਥਤਜਵੀਜਮਕੀ ਤਾਰੇਆ- ਪਹਿਲੇਜਰਕਾਰਦੀਤਰਫੋਰਡਕੈਨਿੰਗਬਾਬਬਰਾਦੁ ਰਵੈਸਰਾਉਹਿਜ਼ਨੇ੩੧ਜਨਵਰੀ:੧੮੬੦ਈਕੋਕਪੂਰਥਲੇਕਾਲੇਜੇਨੂੰ ਜੋਓਸਨੋਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂਖਿਜਮਰੋਪਰੋਹੋਕਰਜੰਗਦੇ ਮੈਦਾਨਚਕਰੀ ਆਸਨਓਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਬਾਦਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚਏਹਭਰੋਸਾਤੇਕਾਇਦਾਦੇਕਰ ਮਾਸੀਕਿਜੇਸਕਦਰਤੁਮਾਰੇਬਾਪਦੋਖਰਤੋਂ ਪਹਿਲੇਤੁਮਾਰੀਆਸਤਦਾ ਇਲਾਕਾਥੀਓਸ਼ੇਤਰਾਂਹਮੇਸਦਾਸ਼ਤਤੁਮਾਰੇਪਾਬਰਹੇਗਔਰਤੁਮਾਰੇਬਾਪ ਦੁਸ਼ੀਅਤਨਾਮਾ(ਮਨਸੂਖਅਰਥਾਤਰੱਦਕੀਤਾਰੀਆਔਰਆਪਦਾਇ ਲਾਕਾਦਾਣੀਆਂਭੈਗਜੈਸੇਮਾਸੜਦੇਸ਼ਾਅਲਪਹਿਲੇਸ਼ੀਓਸ਼ੇਤਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇਰਸਤਦੇ ਸਾਮਲਕੀਤਗੈਆ- ਓਸਵੈਇਦੇ ਏਲਫਜਾਂਦੇ ਮਾਇਨੇਆਪਦੀ- ਗਮੰਜੂਏਹਕਢੋਹ,ਕੇਲਾਰਡਕੈਨਿੰਗਸਾਹਿਬਦੈ ਸ਼ੀਅਤਨਾਮੇਦੀਤਾਮੀਲ ਮੁਲਤਵੀਕਰਦਿਤੀਈਸੀ ਓਨਾਂਲਫਜਾਤੋ ਏਹ ਨਹੀਹੀਹੁੰਦਾਕਿਓਸਸ਼ੀਅਤਦੀਕਦੇਬੀਤਮੀਲਨਾਹੋਵੇਹੁਣ ਕੌਲਿੰਗ ਸਾਹਿਬਦੇਖਨਊਸਤਰਾਂਦੇਅਰਥਕੱਢਲੈਚਮੇਟੀਰਾਇ ਆਪਦੀ ਗਰੰਟਨਾਲਹੀਲਤੇਵੈਸਰਾਇਦੇਬਚਨ”ਏਅਰ ਖ਼ਬੀਨਹੀਨਿਕਲਦੇਜੋੜੇਆਂਪਦੀਗਵਰਟਕੱਢਦੀਹੈ।ਉਸਦੀਏ ਹਰਾਇਸ਼ੀਜੇਹਣਬੰਦੋਸਤੋਰੈਹਾਏਸਵਿੱਚ ਰਾਜੇਦੇਫੋਟੋਭਾਈਜੀ ਹਨਤੈਰਾਕੀਰਹਿਣਗੇਏਜਲਚਰਾਜਨੀਤੀਦਾਹਰਹੀਐਚਸ਼ਮ ਝਲੈਣਾਨਿਕੰਮਾਹੇ-ਕਿਉਕਿਰਾਜੇਨਿਹਾਲਘਦੇਸ਼ੀਅਤਨਾਮੇ ਪਰਮਕਰਨੈਤੋਂਅੱਗੇਨੂੰਮਾਬਤਵਾਸਤੇਬਹੁਤਰਤੀਰਹੁੰਦਾਜ਼ੀ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org