ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/667

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਂਗ੩ (੬੪੮) .. . ਆਲੂਆਂ ਪਹਿਲੇਆਪਦਮੇਤਿਭਾਈਆਂਨੇਰਾਜੀਨਾਮਾਕਰਕੇ ਕੁਛਖੋਈਪਰਤੌਬੀ ਰਾਜੇ ਰਣਧੀਰਸਿੰਘਲੂਏਸਗੱਲਬਡਫਿਕਰ ਕਿਰਾਰਾਜਕਿਵੈਟਰਨ ਤੌਬਚਮਾਰ।ਕਿਉਕਿਵਰੇਜਾਤੋਂਰਾਜ ਕੁਛਨਹੀਗਹਿੰਦਾਵੈਬਰਾਇਬਾਹਿਬ ਐਸ਼ੇਸਪਰਜਰਣਧੀਰਸਿੰਘਨੇਤਨਧਨਲਕਰਬਹੁਤਬੇਵਾਬਕਾ ਦੀਕੀਤੀ,ਓਸਦੇਬਦਲੇਚਸਦਾ ਸਤੈਰਾਜੇਦਾ ਕਰਦੁਰਕਰਨਲਈਹੋਰ ਕੋਈਰੀਲਬੇਸਤੈਅਧਕ ਚੰਗੀਨਜ਼ਮਝੀਤੇਮੋਰੀਸਮਝਚਈਕਲੇਬਲ ਏਹੋਸਹੀ ਹੁੰਦਾਭੇਜੋਕੁਛਲਾਰਡਕੈਨਿੰਗਨੇਸਮਝਕੇਰਾਜਾਨੁੰਚਾਇਦਾਭਰੋਸਦੇਤਾਂ ਸ਼ੀਸੋਸਹੀਹੈਬਕੈਸਰਹਿੰਦਦੀਗਰਟ ਦੀਬੀਬੀਮਤੀ3ਕਿਲਾਰਮਕੈਨਿ ਸਾਹਿਬਦਾਫੈਸਲਾਇਰਹੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਜਾਇਫੋਕੋਈ ਗੱਲਅਜੇਹੀ ਹੋਵੇਜਿਸ਼ਤੋਸਾਡੇ ਮਰੇਮਿਝਵਫਾਦਾਰਖੈਰਸਰਬਥੇਸਹਾਰਾ ਜਾਦੇਪ੍ਰਚਰਮਆਵੇ -ਮੇਰੀਏਹ ਇਛਮਾਹੌਕਰਾਜੇਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਪੂਰਾ ਇਖਤਰਤੈਹੁਕਮ ਰਜਤਉਤੇ ਅਗੇਵਾਂਗੂਆਰਹੇਪਰਜਿਸ ਖਿਆਲਸ਼ੈਆਪਜੀਵਰਮਿੰਟਨਏਸ਼ਮੁਕਦਮੇਦਾਫੈਸਲਾਕੀਜੀਐਓਸ਼ਨੂੰ ੴਸਮਝਦਾਹੁਅਰਥਾਤਰਾਜਾਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦੀਵਸ਼ੀਅਤਵਿੱਚਦੋਸਰਤਾਂ ਛੋ ਪੜਾਵਾਸਤੇ,ਲਿਖੀਆਂਹਨਤੇਗਵਰਮੈਟਰੀਮਨਜੂਰਕਰਚੁੱਕੀਹੈਓਨਦੀਬੀ ਸਬਤਰਾਂਟਈਰੱਖੀ ਜਾਵੇਡੇਆਉਹੋਵੈ-ਪਰਜੇਬੰਦੋਬਸਤਓਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂਡੇਅਰੀਮਰਜੀਤੋਆਪੋਚਕੀਤਾਸੀਜੋਕੋਈਬਰੇਰੈਹਾਓਸ਼ੋ ਕਾਇਮਰੱਖਣਾ ਕੋਈਕੁਮਾਉਹੀ ਓਨਾਂ ਦੇਸ਼ੇਜੋਦਸੀਅਤÇਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏਹਨਓਹ ਭਾਵੈਨਕਦੀਡਾਵੈਰਨਾਦੀਜ਼ਿੰਦਗਨੀਤਕਓਨੇਲੂਓਰੋਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।- ਪਏਹਸਮਝਲੈਣਾਜੇਕਰਏਨਾਂ ਨੂੰਕਪੂਰਥਲੰਚ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀਜਾਊਫੌਜਦਾਰੀਦੇਇਖਤਆਰਰਾਜਾਸਾਹਿਬਦੇਵਚਰਹਿ ਣਗੇਪਰਹਰਬੇਕ ਭਾਈਦੇਮਰੰਤੋਓਸਦੀਗੀਰਦੀਆਲਰਾਜੇਦੀ ਝੀਜਾਊਪਰਪਹਿਲੇਓਸ਼ਜੰਗੀਰਜੋਰਨਵਾਲੀਬਾਲਬੱਚੇਦਾਗੁਜਾਰਾ ਚੰਗਾਗਦੀਨਜਰੀਨਾਲਕੱਢਜਾਉ।ਆਸਾਹੌਕਿਕੈਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਗਵਰੰਟਦੀਏਸ਼ਤਜਵੀਜਦੀਖਬਰਸੁਣਕੋਰਾਵਟਪੰਜਾਬਐਸਾਬੋਕੋ . Digitized by Panjab Digital Library www.paniabdigilih ora