ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/686

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:: ਥਾ:-ਭਗ੩ (੬੬੭) ਅ:ਫੁਲਕਿਆਂ ਲੋਅਰਜਕੀਤੀਆਪਦੇਸੇਵਕਭੁਲਰਧਾਲੀਵਾਲਕੌੜੇ ਏਹਨੂਬਸਨਵਿੰਦਿਆਪਏ ੧੨ ਤੋਂ ਏਕਡਵੀਜਮੀਨਸਾਰੂਦੇਵਾਦੇ ਤੇਹੁਕਮ ਦੇਓਹਮਾਰੇਥਬੇਈਲੈਣਦੇਣਜੀਸੀ । ਰੱਖਣਾਜਦ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬਨਏਹਦੋਟੋਗੱਲਾਭੁੱਲਰਾਂਉਆਖੀਆਂਤੇ ਓਨੇਕਾਈਮਨ ਤਾਂਗੁਰੂਜੀਬੋਲੇਹੁਏਨੰਦੀਆਂਬੇਈਆਂਤੁਸੀਨਹੀਲੈਂਕੋਈਸਐਜੂਆਓਤੁਸੀ | ਅਪਣੀਆਧੀਆਂਏਨਵੇਪਿਛਲਈਫਿਰਿਆਕਰੋਗੇ।ਓਹਜਮਾਂਹੁਣਹੈ।ਭੁੱਲਰਤਾਂਗੇ | ਜਨਕੈਚਲੇਗਏਤੇਗੁਰੂਜੀਪੇਖੋਦੇਬੇਟੋਮੋਹਣਊਆਏਥੋਂਤੁਸੀਛੋਨੀਤੁਰਪਓ | ਜਥੇਦਿਛਿਪਜਾਏਓਬੇਤੁਸੀਡਬਲੈਣਜੇਕਰਭੁੱਲਰਹਟਾਉਣਅਸੀਮ ਗਮਦਦਕਰਾਂਗੇ"ਮੋਹਣ-ਮੈਗੁਰੂਜੀਕਾਬਚਨਮੰਨਕੇਏਹੋਕੇਮਕੀਤਾ ਓਥੋਤੁਰਪਏ ਜੇਸ਼ੇ ਨਵਿਆਓਥੇਹੀਅਪਣੇ ਦਾਦੇਮਰਾਜਦੇਨਾਮਉੱਤੇਕੋਪਿੰਡਬਨਾਯਾਜੋਹੁਣ-ਖ਼ਰਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਘਰੈਬਲਕੋਬਾਈਪਿੰਡਓਸਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੋਹੋਬੀਬਲ ਪਏਹਜੋਬਾਈਆਂ ਸੱਦੀਦਾਹੈ)-ਜਮੋਹਣਨੇਮਰਾਜਪਿੰਡਦੀਮੋੜੀ ਗੱਡੀਤਾਂ ਚੌਧਰੀਜੈਤਪਰਾਣਾਜੋ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਰਦਰਸ਼ੀਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰਲੇਕੇਆਯਾਬਡਾਰੀਗਹੋਜੇਸ਼ ਜੈਪਣਾਮੋਹਣਪੁੱਕਰਖਚੈਦਦੇਹੋਬੈਰਾਗੈਮੋਹਫਤੇਮਾਕੋ ਫੈਰਤਾਅਨਭਾ ਏਪਿੰਡਬਲਾਲ - ਚੌਧਰੀਮੋਹਤਾਂਅਪਣੇਏਰੂਪਚੰਦਸਮੇਤਬੀਦੋਵਾਲੀਪੈਡ ਕਰਕੁੱਟੀਆਂਦੇਮੰਚਸਹੀਦਗੈਆ ਕਿਐਨਓਸਦਾਮਰਕੋਟਕਪੂਰੇਬੀਲਿਖਤੀ ਮੋਹਣਤੇਨਬੇਟੇਸ਼ੋਰੂਪਚੇਕਾਲਾਕਰਮਚੇ,ਓਸਦੇ ਪਿਛੋਕਾਚੌਧਰੀਹੋਯਾਮ ਫਿਰਜਦਦੂਜੀਵਾਰੀਗੁਰੂਹਰੇਇਜਾਹਿਬਮੁਲਕਮਾਲਵੇਗਏbਸਿਖਾਂਡੂਨਿਹਾਲਕ ॥ ਦੇ ਹੋਏਰਾਜਪਹੁਚੇਤਾਚੌਧਰੀਕਾਲੇ,ਕਰਮਚੰਦ ਆਦਿਕਮਰਾਜਕੇਲੋਗਾਂਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਕਦੇਗੁਰੂਜੀਨੂੰਖੁਸੀਚਬੇਠੈਦੇਖਕੇਚੌਧਰੀਕਾਅਪਣੇਭਤੀਜੇਸੰਦਲੀ Bਫੂਲਤੂੰਜੋਰੂਪਚੰਦਬੇਟੈਛੋਟੇ ਸੇਓਨੂੰਹਗਲਸ਼ਿਖਾਕੇਗੁਰੂਜੀਪਾਸ਼ਲੈਆਯਾਕੇ ਤੁਸੀਗੁਰੂਕੇਸਾਮਣੇਅਪਣੇ ਢਿੱਡਉਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ,ਓਨਾਂਮੈਓਹੋਕੰਮਕੀਤ, ਗੁਰੂਜੀਦਪੁੱਛਦੇ ਪਰਚੌਧਰੀਕਾਲੋਨੋਅਧੀਨੇਹਕੇਅਰਜਕੀਤੀਏਭੁੱਖੇਰੂਕੋ ਘਰੋਂਕੁਛਮੰਗਦੇਹਗੁਰੂਗਾ . ਹਿਬਹਿਸਬੋਲੇ।ਏਹਟੂਲਬਹੁਤਲੋਫਲੇਗਪਏਸਦੀਸੰਤਾਂਮਸਤਲੁਜਜਮਨਾਂਦੇ | ਕਾਰਜਕਰੇਗੀਠੁਲਨੂਗੁਰੂਜੀਨੇਏਹਬਰਤਾਪਦੇਖੋਹਿੱਬਾਅਵਲਬ241 ਚੌਧਰੀਫੂਲਨੇ:੧੬੮੯ਬਿਕੋਪੈਦਹੋਕਰਪੰਦਰਾਂਈਬਲਦੀਉਖਰਖੌਅਪਰੇਬਾਪ Digitized by Panjab Digital Libran www.panjabdigilib.org