ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/822

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3: ਖਾ-ਭਾਰ੩ (63)

ਭਰਪੁਰੀ

, ਕ ) ਬਿਕੋਸਟਿਕਢਵੰਤੇਜਾਏਦਾਜਗੀਰਓਸਦੀਸਬਜਬਤਕਦਿੱਤੀ । ੬੩ ਬਿਲਕੇਓਲਪੱਖਦਕੋਈਆਦਮੀਬੀਨਾਭੇਟੈਂਚਰਹਿਣਦਿਤਾ।ਤੇਮੁਨਸੀਜੀ ਅਪਣੇ ਆਦਮੀਹੀਲਬਨਾਂਮਾਂਉਤੇਕਾਇਮਕਰਦਿਤੇਤੇਆਪੇਸਰਦਾਰਦੀਜਰਾਂ ਕਿੰਝਲਦਾਜੀਡੈਬਣਕਾਰਵਾਈਮਾਰਤਦੀਚਲਾਉਣਲਗਮਾ ਹੁਣਰਾਜਭਰਪੁਰਘਬੀਅਠਾਰਾਂਬੁਰਮਾਂਦਾਨਅੰਗੇਜੀਫਾਰਸੀਗੁਰ ਗਰ Mਸਾਲੜੀਹੋਸਤਲਾਯਕਹੋਗੈਆਸੀਪਲੰ੧੯੧੪ਥਿਕੋਗ ਦੇਸਰਾਜਭਰਪੂਰਬਿਘਨੇਮਨਤਰਬਨਲਗਾਕੇਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਆਂਐਲੀ ਟਹਿਲਤੇਮਦਦਗ੍ਰੰਪਰੇਕੀਤੀਕਿਸ਼ਤਿਆਪਬੀਜਸ਼ਲਾਭਉਜਾੜੇਅਪਣੇ । ਪਿਦੀਕਾਲੁਸਬੀਯੋਤੀਏਰਸਦਭਾਰਬਰਦਾਫ਼ੌਜਭੇਜਣੇਦੇਆ ਅਪਣੇ ਭਾਈਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂਸਮੇਤ੩੫ ਅਸਰਤੇ ੪੫ਪੈਦਲਪਾਹਲੀ ਕੇ੧੭ਮਈ੬:੧੮੫੭ ਬਿ:ਲੁਹਾਉ॥-- ਡਿਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਟਸਾਹਿਬਨੇਛਾਉਣੀਸਹਿਰਲੁਹਾਣੇਦਾਇੰਤਜਾਰੰਖਣਾਏਨਾਲ . ਦਰਦੰਡਾਏਨਾਈਬਦਲੇਰੀਤੇਉਦਾਰਤਾਨਾਸ਼ੂਤੋ ਮਹੀਨੇ ਬੋਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤਅਮਨਬਹੁਤਚੰਗਾਰੱਖਮਾ -ਐਮਹੀਨੈਫੌਜਬਾਗੀ ਪੂਰੀ | ਬਿਆਂਦੀਸਰੋਛਾਉਣੀਜਲਾਕੇਹਾ ਆਈਡਿਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੈਨਾਭੇਦੀਫੋਜਲੇਜਾਕਰਪਹਿਲੇਸਤਲੁਜਦੇ ਪੁਲਡੋਫੇਰਖਿਰੋਧੀਆਂ ਲੁਜੰਗਕਰਾਯਾ)- ਜੰਬਰਦਾਰਲਾਰਿਸਾਲਦਾਰਤੈਤੋਪ ਖਾਨੇਦਸੂਬੇਦਾਰਾਜੇਦੇਆਦਮੀਖਹੋਏਡੇਕਟੌਪਥੀਰਾਜਦੀਕਾਲੂਲੇ ਗਏ (ੜੀਦਿੱਲੀਫਤੇਹੋਈ_ਫੇਰਕੁਅਗਈ।ਪਰਹਰਕਿਲਾਉਣੀ | ਸ਼ੈਰੀਆਂਤੰਬਲੀਤੇ ਫਤੇਫੋਜਨਾਭੇਦੀਰbਜਿਣਸੀਕਿ ਲੌਰਤੋਲੀਏਸੇਰਾਜੇਦੀਫੌਜੜੇਪੁਚਾਈਆਂਲਪਨਿਹਾਲਸਿੰਘ । ਸਿੰਘਮੁਸੀਬੰਦੋਬਸਤਰਰਹੇ - ਮਵੇਸਰਾਜੇਨੇਅਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤਦਿੱਲੀਮੋਰਚੇਪਰਜਾਰਾਮਾਪਰਗਟਫੋਨਉਪਰਦੇਸ ਬਬਨਾਜਾਣਦਿੱਤੌਬੀਬਖ਼ਸ਼ੀਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲੋਵਾਕੋਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਖਾਂਬੰਬੜਦਾਉਕੋ੭੦੦ ਸਿਪਾਹੀਦੇਕੇਦਿੱਲੀਭੇਜਤੰਜਿਨਾਂਨੇਪਹਿਲੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org