ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/879

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲੜਾ , ਮਰਣਜੀਤਸਿੰਘ 320 ਰ ਨਟੇਮੁਸਲਮਾਨਕਰਨਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪਰਰਾਜੀਵੈਦੇ ਕਿਲੇ । ਨੇਕਲਮਾਨਾਪੜਿਆ -ਜੱਦ ਓਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰgਸਾਹੀਲਸ | ਕਿਰਉੱਤੋਰਾਡਬਿਰਾਤੇਛਾਪੇਮਾਰਦੇ ਰਹੇਪਰਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇਛੱਡਕੇ ਜੰਗਲਾਂਕਿ 1 ਜੁਜਾ ਬੜੇ ਸੇ)- ਸਰਦਾਰਰਣਜੀਤਸਿੰਘਮਨਰਪਾਲ ਉ੩ਰਹੇਨਾਏ । *ਨੇਅਪਣਾਇਲਾਕਾਛੱਤੇ ਨਾਚੋਰੀਏਛਾਪੇਮਾਰੇ ਉਜਾਗਰਨਰਾਬ ਕਿੱਸਾਹੀਲਸਕਰਉਤੇਪੇਦੇਰਹਿਮ-ਦੋਹਾਪਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਆਦਮੀਰ ਦੇਰਦੇ ਰਹੇ ਓੜਕਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਬਾਦਸਾਹਨੇਕੁਛਡੈਸ਼ਿੰਮੀਂਦੇਹਬੂਤੌਰਹੋ ਕੈਤੇਬਾਕੀਬੰਦੋਬਸਤਪੰਜਾਬਦਾਨਹੁੰਆਦੇਖ ਉਦਾਹੋਕੇਏਕਦਿਨ ਹੀਕੁ ਚਿਦਾਨਗਰਾਂ ਬਜੁਰਦਿੱਤੇ ਹੋਰਹੋਰਬਖਸਰਦਾਰਾਂਤਾਂ ਓਸਦਾ । ਛਾਕੀਤਾਝਾੜਣਚੋਂ ਨਿਕਲੂਹੋਏਸ਼ਿਕਾਰ ਉਤੇਲਗੜੀਝਗੜਾਂਵਾਂਗੂੰਬਹੁਤਟੁੱਟ੨॥ ਕੈਪਏਚੁਣੈਮੋਛਾਪੇਮਾਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰਬਹੁਤਤੰਗ ਕੀਤਾਝਨਾਉਕਨਾਰੇਬ ਭਾਰੀਜੰਗਹੋਕੈਦੀ ਬੀਛੁਡਾ ਲਏਤੇਓਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਅਕੈਂਪਾਰ ਉਤਾਰ ਛੰਮਾਏਸਵਾਰੀਗੇਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰਸਿੰਘਐਏ ਹੰਬਲਾਏਨਾਨਕਦੇ ਇੰਫੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬਵੈਡੀਮੁੰਹਨਾਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂਖਹਾਰਾਜੇਰਣ ਸਿੰਘਨੌਐਸੀਚਾਲਕੀਇੱਕਤਾਂਜਿਸ਼ਦਿੰਨਬਾਦਸਾਹਲਹੌਰੋਤੁਰਕੇਜ਼ੀ ਉੱੜਮਾਅਪਣੇਕਾਰਦਾਰਭੇਜਕੇਰਬਦ ਭਾਰਬਰਦਾਰੀਦਿੱਤੀਦੂਸਰੇ ਜਦਬਾਦਸ਼ਾਹਨੂੰਖਾਲਸ਼ੇਨੇਝਨਾਉਂਦੇ ਕੰਨਾਰੇਰੋਕ-ਮਾਤਦੋਂਬੀਮਹਾਂਰਾਜ਼ੇਰੇਅ ਇਸ਼ਰਦਾਰਬੁੱਧਸਿੰਘਲਸਿੰਘਆਦਿਕਾਂ ਨੁਭੇਜਕੇ ਸਿੱਖਾਂਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ! ਹਿਕਹਿਕੇਬਾਦਸ਼ਾਹਦੇ ਪੰਛੋਲਾ ਕਿਹੁਣਝੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੱਪੈਣਾ ਏਹਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓਦੋਂਤੁਮਾਰਾਮਰਦਉਕਬੇਰੀਆਈਜਦਇਲਾਕੇਢੰਗੇ ਝਾੜੀਅਹਾੜੀ ਵਿੱਚਲੁਕਤ ਕੇਜਾਨਬਚਾਉਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ੇ -ਪਏਹੋਜੇਗੀ | ਆਂਦਾਨਾਈਡੇਰਲਾਈਦੀਆਗੰਲਾਏਨਾਂਦੀਆਂਜਦਬਾਦਸ਼ਾਹਮੇਸ਼ੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚੋਂਏਸ਼ੇਨੂੰਲਾਕਸ਼ਮਝਕੇ ਪਿਸਾਰ ਤੋਂਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇ ਨਾਂ ਮੁਸਲਾਖਭੇਜਮਾਕਿ੧੨ ਤੋਹਮਾਰੀਆਂਓਅਫੜਾਦਫੜੀਦੇ । ਸਐਝਨਾਉਟਿੱਚ ਹਿਰੈਈਆ ਹਨਆਪਢਕੈਮੇਰੇਖਾਸਭੇਜਦੇਓ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org