ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/880

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 3:ਗੁ: ਖਾ-ਭਾਰਤੇ ਸ਼ਿਮਹਾਰਾਜੇਔਤੋਪਾਂਕਢਾਕੇਦਾਰਦੇਰਸਿੰਘਦੇ ਹੰਥਕੇਬਲਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰਨਾਨਿਕਲੀਆਂਹਜਮਾਂਨੇਏਸਗੰਲੋਂਖੁਸ਼ੀ ਹੋਕੇਸਰਦਾਰਦੇਸ਼ਿਘਨੂੰਬੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇਨੁਬਹੁਤਲਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਰਕਾਰੀਦੇਖ ਕੇਕੀਮਤੀ ਸਿਰੇਪਾਲਾਹੌਰਉੱਤੇ ਕਬਜਾਕਰਲੈਣ ਦੀਆਰ-ਲਿਖਭੇਜੀ।ਸੋ ਰਣਾ ॥ ਧਰਮਨੀਤਿਜਹੇ ਹੋਇਸੁਖਸੰਪਤੰਬਆਇਤਹਿ।ਤੇਧਰਮਖੋ ਇਰੇਮਛੋਡਅਥਰਮਤੂੰ ਸਿੰ: ੧੮੫ਕੋਜਦਸ਼ਾਹਤੋਂਖਿਲਤਤੇ ਮੁਸਲਾਹੌਰਪਰਕਬਜਕ ਰ ਲੈਣੇਦਾਆਯਾ,ਡਾਂਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰਦਾਹੌਸਲਾਬਹੁਤਧਆਮਲੇਖੁ | ਏਚੰਮੀਦਾਰਾਂਦਾਇਲਾਕਾਦਬਾਲੀਤਾਓਧਰਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚਤੱਹਾਕਮ ਹੋ ►ਕਰਲੋਗਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਰਹੇ ਸੇਮਹਾਰਾਜੇਨੇਅਪਣੀਸ਼ੰਸਸਕੌਰਦੀਸਲਾਹ | ਲਓਥੇਦੇ ਆਦਮੀਆਂਦੁਆਰੇਲਹੌਰੀਚੌਧਰੀਆਂਤੇ ਰਈਸਾਂ ਨੂੰਅਪਣੇਬਕਰਓ ਤੇ ਇਕਅਰਜੀਏਮਜਮੁਨਦੀਮੰਗਵਾਈਕੇਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘਚੇਤ ਘਤਿੱਨਰਾਜੇਸਾਡੇ ਇਕਸਰਚਹਨਦੋਸੋਰਇਕਜੰਗਲਵੱਚਨਹੀਕੱਟਦੇ ਤੇਜੋ ਰਈਅਤ ਮੇਂਕਰਸੁਖੀਗਹਿਣਦੇਣਾਮਸਭਨਮੈ ਚੋਰਧਾੜਵੀਰੱਖਛੱਡੋਹੀ ਇੱਕਦੇਇਲਾਕੇਨੂੰਦੁਸਰਾਲੁਟਰੈਹਾਹੈ।ਕੁਛਏਨੀ ਤੇਜਾਲਮਾਂਨੇਤੇਕੁਛਬਾਹਰ ਦੇਧਾੜਵੀਲੋਸਹਰ ਉਤੇਹਰਬਰਤਾਰੰਗਹੈਮਹੋਲਮਾਂਦੇਮਹੰਉਜੀ ਕਗਣ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)- ਤੁਸੀਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਿੰਮਤਕਰੋਏਸ਼ਨ ਰ ਨੂੰਅਪਣੀਰਜਧਾਨੀ ਪੋਏਥੇਆਕੇਸੋ ਰਸ਼ੋਅਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਦ ਲਤੇਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਂਗੇਹਰਗੰਲਟੈਂਚਤੁਹਾਡਾਆਖਰੇਡਮ ਬਰਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਦਾਰੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।ਏਹ ਸਰਕਾਰਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਦੁਖਦੇ ਹੋਹਨਬਾਦਸੰਕਟਿੱਚ ਕਰੰਮਾਹੈਕੋਈਐਸਾ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆਪਧਰਮ ਮੂਰਤਰਾਜਕਸੂਰਤ ਹਿਪਾਕਰਕੇਅਪਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲਕਰੋਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁਲੇਹੈਨ ਕੇਵਲਆਆਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾਬਰਦਾਰਾਂਜਾਲਮਾਂ Fਅਗਲਾ ਬਰਾਦੇਖੋ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org