ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/989

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰ੩ (੯) ਮਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਤਜਨੈਹੋਈਏਸ਼ੇਤਰਾਂਬਹੁਤਕੁਛਬਰਦਰਸਿੰਘਦਿੱਤਾ।ਓਸ਼ਰਾਤ ਨੂੰਬੀਅਤੀਆਂ ਨੇਦੰਚੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨੋਦੂਰਦੂਰਤੋਂਮਸਹੂਰਕੇਜਰੀਆਂਆਈਆਂ ਸਨਨਚਦੀਆਂਗਾਉਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦੋਮਚੁਰਾਉਦੀਆਂਉਦੀਆਂ ਕਾਮ ਕਵਚਲਾਉਦੀਆਂਰਹੀਆਂਲਾਅੰਗੁਰੀ ਰਾਬਦਾਚਲਦਾਰੈ ਓਸ਼ਸਮੇਦਾਆਨੰਦਕਥਤੰਬਾਹਰਹੇ।ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਹੋਏ ਦੁਲਹਨਿਨੂੰ ਇਨੋਦੀਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਚੜਾਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘਨਅਤੀਆਜਜੀਦੇ ਸਾਬਅਖੀਆਂਭਰਕੇ ਹੱਬੇਜੋੜਮਹਾਂਰਾਜਅੰਅਪਣੀਗੀਬੀਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸਦੀ ਬਨੁਵਜੀਦਕੀਤੀਮਹਾਰਾ ਜਬੀਜਪਾਕੇਓਸਤੋਂ ਬੇਦਾਹੋਲਾਟ ਜ਼ਮੇਤਲਾਹੌਰਆਰਬਾਰਆ ਉਤੇ ਪੰਜਐਸ਼ੇ ਸੁਖਤੈਰਾਗਰੰਗਦਿਖਾਏ ਜੋਲਾਟਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ।ਸਬ ਨੂੰਹੋਲੀਆਂ ਖਿਡਾਈਆਂਦਰਬਾਰਦੇਰਾਗਰੰਗਨਾਚ ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ੩ ਚੇਤਨੂੰਲਹੌਰਦੇਨਾਮੀਬਾਗ ਮਕਾਨਦਿਖਾਏ॥੪ਨੂੰਆਪਓਸਦੇ ਤੇਚੂਚਮੁਲਾਕਾਤਬਾਜਦੀਦਕੀਤੀਰਾਂਤਰਾਂਦੇਗੁਲਝੇ ਵਾਲੇਪਸ਼ਨਰਾਜਨੀਤੀਦੇ ਕਰੇ ਜਿਨੇਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛਲਾਟਸਾਹਿਬਤੇ ਓਬਦੇਕੰੜਾਂ ਸੋਚਬੋਚ ਕੋਦੰਤੇਕੁਛਇੰਚੇ ਰਹੇ।ਅਣਪੜਜੰਮਹਾਂਰਾਜੇਦੀਅਕਲਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਯਾਦੇ ਚਮਤ ਕਰੇਵੇਖਕੇਸਬਅੰਗੇਜਹੰਕੇਬੰਕੇ ਰਹਿਗਏਜਿਨਾਨੇਓੜਕਏਹੋਆਖਮਾਕੇਏਹਕੋਈ ਦੇਵੀ ਤਾਯਾਅਰਹੈ।ਲਾਟਮੈ੧ਹਾਥੀਦਘੋੜੇਬੰਦੂਕਦੋਨਾਲੀ ਇਨਾਪਿਸਤੌਲਪਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਹਰਾਤਵੀਆਂਮਹਾਂਰਾਜੇ ਨੂੰਦਿੱਤੇ।ਅਪਣਤੋਪਖਾਨੇਦੀਕਵਾਇਦੇ ਖਾਈ ਗੋਲÅਜਾਂਚਾਰਲੌਗਜਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੋਉਡਾਏ,ਦੌੜੇਜਾਦੇ ਘੋੜੇਲੇਬੇ ਪਾਏਤੋਪਾਂਦੇ ਕਰੋਡੰਕਰੇ ਦੇਖਰੇਰਕਰਫਿਨਭਰਚਫੇਰਜੋੜਕੇ ਦੌੜਾਕੇਲੇਗਏ।ਏਸਥਿਤਮਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਹਾਂਰਾਜੋਈਢੰਗਹੋਏ।ਲਾਟ ਨਿਬਗਿੱਬਕੇ ਓਨੀਤੋਪਾਂਦੀ ਮਹਿਮਾਂਸੁਣਾਈਕੇਏਹੋਤੋਪਾਂ ਪਹਾਂਡਦੀਲੜਾਈਚੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਨਾਂਦਾਇੱਕਇੱਕ ਡੈਕਰਾਜੁਦਾ ਕਰ ਕਿਥੇ ਚਾਹੇਆਦਮੀਲੈਜਾਏ)- ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਬਾਰਾਂਝੌਅੰਗੇਜੀਗੋਲਮੜੀ ॥ ਏਨਾਮਦਿੱਤਾਹੋਰ ਫੌਜਦੀਕੁਵਾਇਦੋਖੀ)-ਪਚੇੜਨੂੰਮਹਾਂਰਾਜੇ ਅਪਣੀ ਹਜਾਰ ਫੌਜਦੀਕੁਵਾਇਜੈਅੰਗੇਜੀਅਫਸ਼ਰਾਂਨੇਸ਼ਿਖਾਈਬੀਟਸਾਹਿਬਨੂੰਦਿਖਾਈ ਨੂੰ . ਸਿੰਘਫੌਜਦੀਕੁਵਾਇਦਤੇ ਟਰਦੀਜੋਸੁਇਨੇਚਾਂਦੀਦੀਮੜੀਹੋਈਦਰੇਸੀਤੇ ਸਫਾਈਦੇ ?' ਖਕੇਅਰੁਨ ਏਪਵੇਰਘੁੜਨੈਲੀਤੌਪਾਂਦੀਕਵਾਇਦ ਵੇਖਾਕੇਚਮੜੋਦੀਆਂਤੋਪਾਂਜਿਨੂੰ ਦਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਆਂ ਕਲਚਉਠਾਕੇਬਿਖੜੇ ਪਹਾੜੀ ਉਤੇਲੇਜਾ ਸਕਦਾਸ਼ੀ जोन Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org