ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/993

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲਭਾਰਤ ( ੪) - ਤਾਂਡੇ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲਾ ਕਰੀਏ ਏਹੋਗਰੂਅਤ ਕਰਕੇ ਹਲਾਕਰਾਤਾ) -ਅਤੇ ਆਪਬੀਤਲਟਰਸੂਤ ਕੇਅੰਤੱਤੁਪਓਸਜ਼ਮੇ ਇੱਕਸਕਹਜਾਰਸਿੰਘਦਾਹਲਾ ਹੋਮਿਆਦੂਜੇਕਦੈਪਸਤੋ ਬੋਲਟਸਿੰਘਾਂਨੇਪਠਾਣੀਭੇਖਧਾਰਕੇਮੁਲਖਈਏਦੇਦਲ ਚਹ ਰੌਲਾਦਿੱਤਾਕੋ ਲਾਹੌਰੋਫੌਜਆਪਹੁੰਚੀਬਤੌਦੇਲੈਹੋਕੋਪਠਾਣਪਿੱਛੇ ਪਏ ਓਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਪਿਛਾਹਾਂਪੰਪਾਂਦਾਛਪੈਣਾਲੋਬ ਉਤੇ ਲੋਬਚੜਗਈ ਨੇਪੂਰਾਪੁਰਲਾਹਬੰਟੇ ਨੋਚਦੇ ਹੋਏਪਠਾਣਾਂਨੂੰ ਰਾਹਨਾਲਭੇਜੰਪਰਾਤ ਪੈਗਈਪਰ ਤਿਲੀਅਮਸੀਤਘਓਦਾਪੱਛੋਂ ਦਬਾਈਗਏਜੇਕਰਓਸਦਕਤ ਸਿੰਘਲੰ ਦਾਲਚੀਕਣਦਿੱਚ ਰੁਕਦੇਤੇਹਰੀਘਬੀਮੁੜਪੈਂਦਾਤਾਂਤਾਂਫਤੇਲੈਲੀਤੀਲੀਪ ਭਾਟੀਕਿਕੁੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੰਦੇਲੋਭਚਲਪਟਪਏਤੈਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੁਰਫੌਜਦੇ ਹਨ ਕਦ੨ਅਪਣੀਅੜਦਲਦੀਫੈਜਨਾਥੁਅਗੇਤੀਬਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਚੰਦਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਠਾਣਾਂਸਿੰਘਾਂਨੂੰ ਲੁਟਉਤੇਲੋਟਣਹੋਏ ਦੇਖਮਾਤਾਮੁੜਹਲਾਕਰ ਕਿਸਰਦਾਰ ̧ਜੋਓਡੂਢਕਸੌ ਆਦਮੀਨਲੂਸੀਅਲੀ੨ਕਰਕੇਆਪੇਮਾਨੰਦਪਏ ਜੋਧਨੋਬੇਅੰਤਬੈਰੀਤਲਟਰਦੇਘਾਟਖਾਰਉਤਾਰੇਪਰਜਹਾਂਨਉਲਟੇਲੂਕੀਕਰਨ ਮੋਹੀਸਰਦਾਰਤੀਰਾਂ ਨਾਲੂਪਠਾਣਾਂਨੂੰਚੀਰਦਾਹੋਯਾਅਰੇ ਨੂੰਜਾਰਿਹਾਜੀਇੱਕਪਾਪੀ ਪਠਾਣਨੇਪਛਣਕੇਲਭਉੱਤੋਂ ਦੁਗਾੜਾਸਕੇਛਤੀਵਿੱਚਸੜਦੇਜਿਸਦੇ ਲਗਦੇ 1 ਹੈਓਹਜੋਧਾੜੇ ਗਰਦਨਉਤੇ ਅੱਗੇਮੂੰਧੋਮੁੰਹ ਪਿਆ॥-ਘੋੜਐਸਾਮਾ ਓਥੋਂਹੀਫੇਨੂੰ8ਮੁੜਵੇਂਨੂਸਰਦਾਰਦੇ ਪੁੜੈਲੇਮਾਂਹਘਨੇਜੋ ਓਸੇ ਦੀਭਾ ਭੁਚਜਾਬੰਭਾਲ॥ ਹਰੀਘਦੋਸਾਬਹੀਲਭਸਿੰਘਾਂ ਦੁਗਾੜਾਬੰਬ ਗਿਆਛਾਤੀ ਧੜਕਉੱਠੀਹੌਸਲੋਹਾਲਗਚਿਹਰੇਚਿਟੌਪਏਪਰਸਾਸ਼ੇਮਾਝੇ ਘਦੇਓਸਨੇਪੁਕਾਰਕੇਆਮੀਖਾਲਸਾਜੀ ਧੀਰਜ ਰਖੋਜਤਗੁਰੂਨੇਹੰਬਵੈਕੇਸਿੰਘ ਉਨੂੰਰੱਖਲੀਤਜਰਾਕਜਖਆਯਹੈ ਹੁਣੇਤੁਸਾਡੇਲੁਗਲੀਕਰਨਗੇ।ਏਹਆਂ ਵਾਸਿੰਘਾਂਦੇ ਹੌਸਲੇਫੋਰਬਧਾਈਚੌਗੁਣੇਹੋਗਏ-ਏਬਰਜਦ ਉਸਨੇ ਪਣੇਤੇਬੁਣਿਚਲੇਜਾਕੈਸਰਦਾਰ ਨੂੰਬਿਸ੩ਉੱਤੇ ਲਿਟਾਯਾਤਾਂ ਤਿੰਨਟਰੀਆਰਆਰਬ ਮਹਾ ਸਿੰਘਅਨੇਕੇਘੋੜੇਗਊਆਂ ਖੁਸਕੀਆਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀਸੁਇਨਾ ਚਾਂਦੀਲੋਂ ਖੀਰੁਪਏ ਦੁਮਾਲਸਰਦਾਰਦੇ ਹੋਬੋਸਭਕਰਾਏਂਤਾ) -ਘੜੀਹੋਰਸ਼ਾਬ - Digitized by Paniah Digital Library www.panjabdigilib.org