ਪੰਨਾ:ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀ.pdf/6

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

( ਅ )


(੧੧) ਪ੍ਰੇਤਕ੍ਰਿਯਾ ਸ਼੍ਰਾੱਧ ਤੀਰਥ.....................੧੫੮
(੧੨) ਮੰਤ੍ਰ ਯੰਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹ..... ....................... ੧੭੫
(੧੩) ਯੱਗ ਹੋਮ ... ............................... ੧੮o
(੧੪) ਸੰਸਕਾਰ ਅਰ ਚਿੰਨ੍ਹ .......................੧੮੬

ਅੱਖਰਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਰਾ:--

ਉਸਤਤਿ, ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਲੱਛਣ.......................................੭੧
ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਕਾਰ ......................੯੨
ਉਪਾਸਨਾ . ..........................................................੧੧੦
ਅਹੋਈ ( ਸਾਂਝੀ ਦੇਵੀ ) ... ... ...................................੧੦੯
ਅਨੰਨ੍ਯ ਉਪਾਸਨਾ ..................................................੧੧੩
ਅਨੰਨ੍ਯ ਸਿੱਖ . ... ... ..............................................੧੫੬
ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੰਨਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ .................................੧੩
ਅਮ੍ਰਿਤ ... ... .........................................................੧੮੮
ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ .................................੪੦
ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਣਾ ਫਲਦਾਯਕ ਹੈ ...............੬੬
ਅਰਦਾਸ ...............................................................੧੫੭
ਅਵਤਾਰ ... ... ... ...................................................੧੦੧
ਅਨੰਦ ... . ............................................................੧੮੯
ਆਰਤੀ' ... ... .........................................................૧૧૫
ਆਵਾਗੌਣ ..............................................................੧੯੮
ਅੰਗਨ੍ਯਾਸ ... ... .................................................... ੧੩੭
ਅੰਗਫੁਰਣਾ (ਫਰਕਣਾ) ... ......................................... ੧੭੬
ਅੰਨ੍ਯਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰੁਮਤ ਦਾ ਨਿਰ......................................੨੫
ਅੰਨ੍ਯਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ... ........................................੮੦
ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ... .....................................੧, ੨, ੩੬, ੨੧੬
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ................................੩੮, ੮੫