ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/142

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ፃቑጸፍ भ्रष्भाचे उछठा टे ठगाउं । · a Marúr. भमठ्ठ वाटीभी नम्रडेटेडले छानपृष्ठ चा मगािठ पै, iu DuDu uD DDD DD DDD DDS guDu u uDuuDuD DS ~ धड्डे कॅडे ६ची पठडी धृष्ठ बमटा पै' कामडेटे डे • स्टम बेय, अछे बटुरे देट पउगले चीं, ने उाही डे मैंडे पै, Du uu uDD D DD D S uu DkD YSY DuDu LuuT éम धड़ देट हिछबारे चै, में इडी ईजी डे तै; 9िवि जयकी ਵੇ ਸਰਬੱਤ ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਂਡ ਦੇ ਚਾਉ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਡੇ ਨਹਿਰ ਕੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੂੰ uDuDuDuDBD BDG Gu LBDuu uOuL uuD DDDD Y DS इन टे मिटटे पै, में खाजा अछे कावट पै, अठ धचे टे भूज ਦੀ ਡੂੰਖਿਆਈ . ਗਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਨੈਦ ਦੇ ਬੰਡੀ ਕੁਰ ਇਥੇ छउ† ची पड्डी पै, अठवड टिचे श्रडे धंपठt वरुड गाठ, tu DBD DC DDu u uDDS TDuD BD uDuJuDuLLLLLS YuDu uDuOHuL aauu uD DDuuDuD u D DD LLLS DCLDC BDCS DuD DDuDD D SDuD DDu Du uuuuu u DuD E uDuDuD DS DuuDuuDuTDDu uD D DutuuD DD Du uSuDuDBDDL जज्ठिा अडेलाल ईंग पै मे६ण्ठाही डे पाही ईशी श्राप DD DDD DD D uDuD D eDBD DDuDuD DuuDu DD DDuDuD uD D DD uuDuuD DDuD u DDuuD DDDD ਖਾਈ, ਅਰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਇਕ ਵਡਾ ਆ ਖੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡ ਅਬੁਲਚ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮਭਲपैठ, भीठ अवलडडा गीलाली अब वन पीडमाण डे भS DDD DuuDu TuSDuL OLuuD DD u uuDD DDD DDD LLLS