ਭਾਰਤ ਕਾ ਗੀਤ/ਮੇਲੇ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏਂ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗੀਤ ੨੧

ਮੇਲੇ ਔਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏਂ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੇ ਝੂਮੇਂ ਨਾਚੇਂ ਗਾਏਂ। ਨਾਚੇਂ ਉਂਗਲੀਓਂ ਪੇ ਥਾਲੀਆਂ, ਗੂੰਜਾਏਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਲੀਆਂ। ਘੂਮ ਘੂਮ ਘੁਮਰ ਕੇ ਗਾਨੇ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਮਧੁਰ ਤਰਾਨੇ। ਜਬ ਦੇਹਾਤ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਗਾਏਂ, ਸੁਨਨੇ ਕਾਫ਼ ਸੇ ਪਰੀਆਂ ਆਏਂ। ਤੈਰਨਾ ਤਾਲਾਬੋਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਂ। ਝੂਲਨਾ ਪੇਡੋਂ ਕੀ ਡਾਲੋਂ ਮੇਂ। ਖੇਲੋਂ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਚੌਗਾਨ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਂ। ਪਿੜ ਕੋਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੇ ਦੰਗਲ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੋ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਮੰਗਲ। ਲਾਠੀ ਬੱਲਮ ਤੀਰੰਦ ਜੀ, ਘੁੜ ਦੌੜੇਂ ਔਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ। ਬੂਮਰੰਗ[1] ਮਰਹੱਟੀ ਗਤਕਾ, ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਗੁਲੇਲੇਂ ਭਾਲਾ।

  1. Boomerang.