ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ:ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਜੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਉਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ.Wikilover90 (ਗੱਲ-ਬਾਤ) 01:08, 20 ਦਸੰਬਰ 2018 (IST)