ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ/ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ

ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪੀ

ਅੰਗ-ਭੰਗ ਹੈ ਜੀਕੂੰ ਮੁੰਦੀ।
ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਟਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ।

ਸਾਨੂੰ ਥੋਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ।
ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਤੰਗੀ-ਸੰਗੀ।
ਮਰਦੀ ਨਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ।
ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ...............

ਝੰਡੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲੰਬੀ ਲੰਞੀ।
ਕੰਘੇ ਬੰਦ ਹੈ ਮੁੰਡੀ ਗੰਜੀ।
ਕਿੰਜ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਢੀ ਗੁੰਦੀ।
ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ................

ਅੰਗ-ਸੰਗ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ।
ਖੰਭ ਖਿਡਾ ਕੇ ਨਾਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ।
ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਨਾ ਖੁੰਢੀ-ਟੁੰਡੀ।
ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ................

ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦਰ ਹੁੰਦੇ।
ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ।
ਕੰਠ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ।
ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ.................