ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ

ਅਤਿੰਕਾ-1

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ

(ਉ)


ਉਜਾਲਾ-ਚਾਨਣ, ਰੌਸ਼ਨੀ

ਉਮਰ .- ਆਯੂ , ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨਕਾਲ

(ਅ)


ਅਰਜ਼ੋਈ-ਬੇਨਤੀ

ਆਸ਼ਿਕ- ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਆਸ਼ਿਕੀ- ਇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ

ਆਜਿਜ਼- ਬੇਬਸ, ਲਾਚਾਰ, ਮਜਬੂਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ

ਆਵਾਜ਼ਾਰ- ਬੇਚੈਨ, ਘਭਰਾਹਟ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ

(ੲ)


ਇਸ਼ਕ- ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ

ਇਕਬਾਲ- ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ

(ਸ)


ਸ਼ਹਿਰਾ- ਮਾਰੂਥਲ, ਰੇਗਸਥਾਨ, ਬੀਆਬਾਨ

ਸ਼ਮਾਂਦਾਨ- ਦੀਵਟ, ਦੀਵਾ/ਬੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਸਤੂ

ਸਾਂਗਾਂ- ਜ਼ਖਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਛੁਰੀ, ਤਿੱਖਾ ਸੂਆ

ਸਾਦਰ-ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਸੀਨਾ- ਹਿੱਕ, ਛਾਤੀ

ਸੂਰਤ- ਸ਼ਕਲ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ

ਸੂਲੀ- ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ, ਮੌਤ

(ਹ)


ਹਾਮਿਲਾ- ਗਰਭਵਤੀ

(ਕ)


ਕਤਲ- ਕਿਸੇ ਹੱਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਟਣਾ,ਵਢਣਾ

ਕਮੀਨਾ - ਹੋਛਾ, ਘਟੀਆ, ਕਮਜ਼ਾਤ

ਕਾਇਰ- ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਡਰਪੋਕ, ਪਾਜੀ

(ਖ)


ਖ਼ਲਕਤ- ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ

ਖ਼ਿਦਮਤ - ਸੇਵਾ, ਨੌਕਰੀ, ਚਾਕਰੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ

ਖ਼ੁਮਾਰ- ਨਸ਼ਾ, ਮਸਤੀ

ਖ਼ੈਰ- ਭਿੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ, ਬਰਕਤ, ਨੇਕੀ
 

(ਗ)


ਗਾਇਬ- ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੁਪਿਆ
ਹੋਇਆ

ਗਰੂਰ - ਘੁਮੰਡ, ਆਕੜ, ਫ਼ਖਰ

ਗੁਬਾਰ- ਘੱਟਾ, ਧੂੜ, ਰੰਜ

(ਘ)


ਘਾਇਲ-ਜ਼ਖਮੀ

(ਚ)


ਚਸ਼ਮ- ਅੱਖ, ਨੈਣ, ਨੇਤਰ

(ਛ)


ਛੱਲਾ- ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੁੰਦਰੀ

(ਜ)


ਜ਼ਖਮ- ਫੱਟ, ਘਾਓ

ਜ਼ਖਮੀ -ਫੱਟੜ

ਜੁਲਫ- ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਟ, ਜਟਾਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ

ਕਨਪਟੀ ਦੇ ਉਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡਲ ਵਾਂਗ
ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਜ਼ੋਖਮ - ਔਖਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ, ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ

(ਤ)


ਤਸਨੀਫ - ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ

ਤਲਬ - ਮੰਗ, ਭਾਲ, ਲੋੜ, ਤਨਖਾਹ, ਚਾਹਤ

ਤਲਿਸਮੀ - ਜਾਦੂਈ, ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ

ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ - ਬੀਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ

(ਦ)


ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ- ਕਠਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਔਖਾ

ਦੋਜ਼ਖ - ਨਰਕ, ਜਹੱਨਮ

(ਨ)


ਨਗੀਨਾ - ਨਗ, ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੱਥਰ, ਅੰਗੂਠੀ ਵਿਚ
ਜੜਿਆ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ

ਨਜ਼ਰ - ਨਿਗਾਹ, ਦਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਖ, ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨਜੂਮੀ - ਖਗੋਲ ਦਾ ਗਿਆਫਵਾਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ

ਨਾਜ਼ਕ - ਪਤਲਾ, ਸੁੰਦਰ, ਨਰਮ, ਕੋਮਲ

(ਫ)


ਫ਼ਰਾਕ - ਹਿਜ਼ਰ, ਵਿਛੋੜਾ, ਜੁਦਾਈ ਵਯੋਗ, ਅਲਿਹਦਗੀ

ਫਰਿਆਦ- ਦੁਹਾਈ, ਰੋਣਾ, ਪਿੱਟਣਾ, ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ,ਨਾਲਿਸ਼

(ਬ)


ਬਦਨ - ਸਰੀਰ, ਦੇਹ, ਜਿਸਮ, ਤਨ

ਬੰਦੋਬਸਤ - ਪਰਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਰਾਮਦ - ਨਿਕਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ

ਬੇਨਿਆਜ਼- ਬੇਲੋੜਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

________________

ਮਹਿਬੂਬ ਮਨਸੂਬਾ ਮਨੂਰ ਮਨੂਲ ਮੁਖਬਰੀ ਮੁਰੱਵੰਤ - ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ - ਤਜ਼ਵੀਜ਼, ਤਦਬੀਰ, ਮਕਸਦ - ਕੋਇਲਾ, ਸੁਆਹ - ਨਾਜ਼ੁਕ, ਨਰਮ - ਚੋਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੂਹੀਆ - ਲਿਹਾਜ਼, ਮਾਨਵਤਾ (ਰ) - ਸੈਨਤ, ਇਸ਼ਾਰਾ, ਰਾਜ਼, ਨੁਕਤਾ, ਭੇਤ (ਵ) - ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਨਿਬਾਹ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਰਮਜ਼ ਵਫਾ 92/ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ