ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਇਮਲੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਇਮਲੀ

ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਖਾ ਤੂੰ ਇਮਲੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਇਮਲੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਇਮਲੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ।
ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੰਦ ਖੱਟ ਹੋਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇਂਗਾ।
ਰੋਟੀ ਜੇ ਨਾ ਖਾਧੀ ਫੇਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਜੇਂਗਾ।
ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਤੈਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨੀ।
ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕੁੱਟੂਗੀ।
ਮੈਡਮ ਜੇ ਕੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰੋਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣਗੇ।
ਏਸੇ ਲਈ ਕਹਿਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮਲੀ ਨਾ ਖਾ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈ ਏਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਨਾ।
ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਇਮਲੀ ਖਾਈ ਨਾ।