ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਲਾਡੋ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਲਾਡੋ

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਾਡੋ ਆ।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਮੰਗੂਗੀ।
ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗੂਗੀ।
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਊਗੀ।
ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗੀ।
ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ।
ਪਰ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ-ਛੁੱਟ ਭੱਜਦੀ।
ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਕੇ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਭੱਜਕੇ।
ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟੇ-ਮਾਟੇ ਮਾਰਦੀ।
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡੜੇ-ਘਟਾਡੜੇ।
ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕੈਤ ਲਾਉਂਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਡਰਦੀ।
ਜੇ ਘੂਰੀਏ ਤਾਂ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹਸਦੀ।
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ..................।