ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ/ਸਾਕੀਆ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)

ਸਾਕ਼ੀਆ.

ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ, ਸਾਕ਼ੀਆ! ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ।

੧.ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਟ ਬੜੇ ਨੇ,
ਚਾਲੀ ਕ੍ਰੋੜ ਪਿਆਕ ਖੜੇ ਨੇ,
ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੇ ਉਡਦੀ ਜਾਵੇ,
ਪੀਪਾ ਦਿਹ ਉਲਟਾ।
ਸਾਕ਼ੀਆ! ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ।
੨.ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਰੇ,
ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ।
ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ,
ਐਨਾ ਨਾ ਤਰਸਾ।
ਸਾਕ਼ੀਆ! ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ।
੩.ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਦੀ,
ਰਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਂ ਉਸਤਾਦੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ,
ਸਿਰ ਦੇਵੇਂ ਪੜਵਾ।
ਸਾਕ਼ੀਆ! ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ।
੪.ਤੂੰ ਤੇ ਰਿੰਦ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ,
ਇਕਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਗਏ।
ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਂਦਾ ਚਲ ਹੁਣ,
ਐਵੇਂ ਨ ਸ਼ਰਮਾ।
ਸਾਕ਼ੀਆ! ਭਰ ਭਰ ਜਾਮ ਪਿਆ।