ਪੰਨਾ:ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ (1932).pdf/22

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

२२ ਪਾਰਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ੧ ਸੁਰਤ ਬਕਰੇ ੨ ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ( ਉਹ ) *ਜ਼ਿਦ ਉਤੇ ਹਨ ਤਾਂ . ਏਹਨਾਂ ਦੀ (ਤਰਫ ਥੀ) ਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਰ ਓਹ ਸੁਣਦਾ ਅਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। || ੧੩2 ( ਅਸੀਂ ) ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ) ਅਰ ਅੱਲਾ ( ਦੇ ਰੰਗ ) ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਅਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਸੇ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ॥੧੩੮ il (ਤੂੰ) ਕਿਹ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ (ਦੇ ਬਾਰੇ) ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ( ਭੀ ) ਵਹੀ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਅਰ ( ਵਹੀ ) ਤੁਹਾਡਾ (ਭੀ) ਪਲਕ ( ਹੈ ) ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਅਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਓਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ ॥੧੩੯ ॥ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਰ ਇਸਮਾਈਲ ਅਰ ਇਸਹਾਕ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਉਲਾਦ ( ਇਹ ਲੋਗ ) ਯਹੂਦੀ ਕਿੰਵਾ ਨਰੀ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਤਰੇਯ ਹੋ ਅਥਵਾ ਖਦਾ ਅਰ ਓਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਖੁਦਾ ਵਲੋਂ ਉਗਾਹੀ ( ਹੋਵੇ ) ਅਰ ਓਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾਵੇ ਅਰ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਓਸ ਥੀਂ ਅਗਯਾਤ ਨਹੀਂ ॥੧੪o || ਏਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ( ਆਪਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ) ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਅਰ ਜੋ ਕੁਛ ਓਹ ਕਰ ਚੁਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੪੧ ॥ ਕੁਹ ੧੬॥ fਸ਼ਤਾਬ ਹੀ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਕਿਬਲੇ ਉਤੇ ( ਪਹਿਲਾਂ ) ਸਨ ( ਅਰਥਾਤ ਬੈਤਉਲਮਕਦਸ ) ਉਸ ਵਲੋਂ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ । ਉਤਰ ਦੇ ਕਿ ਚੜਦਾ ਅਰ ਲੈਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਦੀਨ ਦਾ) ਸਿਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ॥੧੪੨ ॥ ਅਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ( ਈ ) ਬਨਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਬਣੋ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ (ਤੁਹਾਡੇ) ਰਸੂਲ ਸਾਖੀ ਬਣਨ ਅਰ ਜਿਸ ਕਿਬਲੇ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ( ਪਹਿਲਾਂ ) ਥੇ ਅਸਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ( ਜਦੋਂ , ਕਿਬਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ) ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਣ (੨) ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ | ਅਰ ਇਹ ਬਾਤ ਯਦੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ (ਸਿਰਿਸ਼ਟ ) ਸਿਖਯਾ ਦਿਤੀ ਅਰ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਧਰਮ

  • ਵਿਰੋਧ । ਸੈਯਕੂਲ ਨਾਮੀ ਦੁਸਰਾ ਪਾਰਾ ਚਲਾ il

Digitized by Daniab Digital Library www.paniabdigilih.org