ਪੰਨਾ:ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ (1932).pdf/32

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

३२ ਪਾ ੨ ਮੰਜ਼ਲ ੧ ਸੂਰਤ ਬਕਰੇ ੨ ਓਸ ਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ( ਪੈਕੰਬਰ ਦਵਾਰਾ ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰ ਏਸ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ( ਕਰਾਹੀਆਂ ) ਵਿਚ ਥੇ (੧੯੫ ॥ (ਫੇਹ) ਜਿਸ ਅਸਥਾਨੋਂ ( ਹੋਰ ) ਲੋਕ ਪਰਕੂਮਾਂ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਓਥੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਸੋਂ ( ਦੋਖਾਂ ਦੀ ) fਖਿਮ ਚਾਹੋ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ ॥੧੯੬॥ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਓਸੇ ਪਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯਤ ਓਸ ਥਾਂ ਭੀ ਵਧਕੇ ਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ,ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ (ਜੋ ਕੁਛ) ਸਾਨੂੰ (ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਦੀਹੈ ਪਰੰਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ॥੧੯੭॥ ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਦੇਹ ਅਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਦੇਹ ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਥੀਂ ਬਚਾ ॥ ੧੯੮ ॥ ਏਹੋ ਹਨ ( ਉਹ ਪੁਰਖ ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ( ਆਖਰਤ ਵਿਚ ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਭਾਗ ( ਅਰਥਾਤ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ) ਹੈ ਅਰ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਨਿਮਖ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੯੯॥ ਅਰ ( ਏਹਨਾਂ ਥੋਹੜਿਆਂ ) ਗਿਣਤੀ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜੋ ਪੁਰਖ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਕਿ ਦੋ ( ਹੀ ) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ( ਚਲਾ ਗਿਆ ) ਓਸ ਉਪਰ ( ਭੀ ) ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਅਰ ਜੋ ਚਿਰਕਾਲ ਠਹਰਿਆ ਰਹੇ ਓਸ ਉਤੇ ( ਭੀ ) ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ( ਏਹ ਰੁਯਾਤ ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ( ਹੈ ) ਜੋ ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਅਰ ਖੁਦਾ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ( ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ) ਤੁਸੀਂ ( ਸੰਪੂਰਣ ) ਓਸੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਤੇ ਜਾਓਗੇ ॥੨00 || ਅਰ ( ਹੇ ਪੈਯੰਬਰ ) ਕੋਈਕ ਪੁਰਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਬਾਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਨਿਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ (ਤੁਹਾਡੇ) (ਸਭਨਾ) ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ) ਬਹੁਤਾ ਝਗੜੈਲੂ ਹੈ॥੨੦੧॥ ਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ) ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਓਸ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਵੇ ਅਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਰ ( ਆਦਮੀਆਂ ਅਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ) ਪਰਨਾਲੀ ਦਾ ਛੇ ਕਰੇ ਅਰ ਅੱਲਾ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ||੨੦੨ ॥ ਅਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਸੋਂ ਡਰੋ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਂਹ ਉਤੇ ਲਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਐਸੇ ( ਨਿਕੰਮੇ) ਨੂੰ ( ਬਸ ) ਜਹੱਨਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਰ ਉਹ 1 il

  • 1

ਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਰ ਉਹ Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org