ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/656

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3.ਖ-ਭਾਰ੩ . (੬੩੭)


  1. l

ik e

  1. share th

= " 64 ਆਦਿਕਚਚਲਾਜਾਂਦਾਰਾਜਾਸਰਬਥਾਨਿਰਦੋਸੀਏਤਨੀਸ਼ਮਝਉੱਦਮਨਕਰਤੋਂ ਸਤਲੁਜਜੰਗਮੁੱਕੇਪਛੋਹਇਲਜਾਮਰਾਜਨਿਹਾਲਘਦੇਜੁਮੇਸਰਕਾਰ ਅੰਗੋ · ਤਰੋਫੌਲਗਾਏਗਏ। ਏਕਤਾਂਜਹਿਰੀਲਾਰੈਸਸਾਹਿਬਦੇਪਾ ਸਜੰਗਦੇਸਮੈਕੋਈਐਸੀਬਹੁਤਚੰਗੀਖਬਰਦਾਰਦੀਫੌਨਹੀਪਹੁੰਚੀਸਰਾਪ ਹਿਲੇਨਾਪਹੁੰਚਲਹੋਵੈ।- ਦੋਮਮੇਜਰਮੇਕਲਮਸਾਹਿਬਨੈਅਪਨੀਰਪੋਹਚਲੇ ਖ3ਕਿਰਦਾਰਆਹਲੂਵਾਲੀਏਮੈਰਸਰੇ ਦੀਕੁਛਸਹਾਇਤਾਹੀਕੀਤੀਮਖਾਂਦੇ ਅੰਤਦੀਲੜਾਈਤੋਂਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਰ੫੪ਮਰ ਓਸਦੀਪਹੁੰਚੀਲੀਜਦਜਾਂਦੀਫਰੋ ਹੁੰਦੀਦੇਖੀਫੋਰਤਾਂਸਰਕਾਰੀਫੌਜਦੀਹਰੇਲਕਰਨੋਐਂਕਪੁਰਥਲੀਆਂਕੋਈਸਰਹੇਵੋ ਡੀ-ਤੀਜੇਕਪਤਾਨਐਲਬਮਾਹਿਬਨੇਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂਦੇਕਾਰਦਰਦੀ ਬਹੁਤਲਾਈ ਕੀਗਫਲਲਿਖੀ-ਚੌਅਲੀਲਤੇਬਦੋਵਾਲਮੁਕਾਮਪਰਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀਫੌਜਜੋਹੈਦਰਅਲੀਖਾਂਬਖਸੀਦੀਮਾਂਮਸੀਡੀਦਲੇਰੀਤੈਹਾਦਰੀ ਸੀਸਖਤਲੜੀਕੋਸਹਿਨਸਅੱਥਸਾਹਿਬਦੀਨ ਨੂੰ ਭਜਾਕੈਏਕੜੀਸ ਘੋਤੋਵ ਕਰਜੰਗਦੀਲੁੱਟਦੇ ਤੌਸਮਕੋਕਪੂਰਥਲੇਫ਼ੈਜੋਗਣੈ) --- . ਜਦੀਪਏਨਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂਅੰਤਦਾ ਇਲਜਾਮਬਡਭਾਰੀਸ਼ੀਪੰਜਾਬਾਝਨੰਪੂਰੋਪੂਰੈ ਭਰੀ ਹੋਣਲਾਕਐਜਵਾਬਭੇਜੇਜੋਓਸਦੀਨਿਰਦੌਸਤਨੂਜੇਧਕਰਦੇਹਨ? --- ਅੱਲਤਾ ਮੈਲਬਤਰਾਂਦੀਖਬਰਹਰੋਜਪੰਜਵੀਂ੫ੜਕਾਇਚ ਡਲਹਿਤੌਲ ਫਿਟਨਿੰਗਸਾਹਿਬਪਾਸਫੀਰੋਜਪੁਰਭੇਜਦਾਰੈ?ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬੂਤੀਜਰਮਡੀ ਲਾਰੰਸਸਾਹਿਬਵੀਰਪੋਟਤੋਂਜਾਹਰਹੈ॥ ਦੋਮਰਸਦਆਦੇਕਮਾਂ-ਮੇਢੇ ਕਰਦਾ ਨੇ ਜਗਰਾਵਾਂ’ਚਅੰਗਫੌਜਣੁਸ਼ਤਬਹੁਤਜਰਸੀਜਦਚਾਸਰਸ਼ਾਰਨੇ ਲੈਲੀਤਾ ਏਹਗੱਲਮੇਜਰਖੈਕਸਨਸਾਹਿਬਦੀਰਪੋਡੋਸਾਬਤਹੈਅੱਗੋਪਛੋਲਿਖਣਾਓ ਸਦਾਬਹੈ।ਅੰਨਿਆਦਿਕਸ਼ਾਆਨਪਹੁੰਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਦੀਖਿਜਮਤਬਹੁਤਸਾਰੀਕਰਾਂ । ਨੀਓਸਦੀਰਪੋਡੋਟਹੈ।ਬਾਕੀਜਲੰਧਰਮੈਸ਼ਮੈਚਾਲੀਹਜਾਰਫੌਜਬੇਰੀਆਦੀ ਮੌਜੂਸੀ, ਓਸਖੇਬੀਅੰਗੇਜੀਫੌਜਵਾਬਤੇ ਏਕਲਾਖਮ-ਅੰਮਹਮਨੇਜਮਾਕਰਰ ਸੀਜੋਲਾਹੌਰੋਂ ਮੁੜੀਆਈਫੌਜਅੰਜੀਨੂੰਦਿੱਤ ਗੈਆਲਕੋਲੱਕੜੀਆਂਦੀਲਾਚਾਰੀ ਬਦਲੇਹਮਨੈਪਣੀ ਦੋ ਕੋਡੇਢਹਾਕੇਕੜੀਆਂਤੀਬਾਲ-ਲੀਏ ਹਾਜਰਕਰਦੇਤੋ , Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org 9