ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/752

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਡਾ ਰੂਖਾ-- ਭੁਲਾ ( ੩੩ ਓੜਨੀ,ਨਸ਼ਨਕ ਲ ਜੈ ਉਹਪਣੇਸਾਰੇਉੜੀਆਂਸਮੇਤਕੀ (੧੯ ਗੁਜਰਾਕਰਦਾ - ਅਬਰਕਰਨੈਲਲੋਨੂੰ ਵਲਕਰ ਆਪਖਸੰਭਾਲਲੀਤਾ ਏਸਦਘਾਂਝਬਹੁਤਜੋਰਦੇਤਾਂ ਝਗਫਰੇਬਤੇਰਾਜਨੀਤੀਦੇਚਾਲੇਕੇ ! ਕੋਸਿੰਘਾਂਵਿਚ ਫਾਟਕ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇਗੇ।ਨਾਲੂਬੇਦੋਬਹਾਦਰਨੂੰਆਫੋਰਸਿੰਘਾਉਤੇ ਬੜੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਏਸ਼ਨੇੜੇ ਵਲਘਮੰਥਿਉਹੀਗਜਬਨਹੀਗੁਜਾਰੇਬਲਐੱਮੋਬਾਜਾਵਾਅਪਣੀਕੋਮਵਾਧੱਕੇ ਚੜੀਆ ਓਮਨੂੰਬੀਤੇਗਬਾਨੀਕਵਾਓ ਸਿੰਘਫੇਰਬੀਰਥਮਦਦ ਨਾਲਬਰਹੇਓਸਨੂੰਓਦੇ ਜੀਅਬਦੁੱਲਾਖਲੇਅੰਧਾਕਰਕੇਟਬਾਨਾਸਮਾਰਕਰਜੋ ਰੰਗਜੇਬਦੇ ਪੇੜੇ ਮਕਸਾਹਮੈਤਖ਼ਤਥੈਰਾਏਸੋਦੇਬਦਬਾਹਲਕਤਲਕੀਤੀਖਜਾਨੇਲੁਅਹਿਮਦਸ਼ਾ ਹਅਬਦਾਲੀਮਾਰੀਆਯਾਲੰਪੁੱਟ ਲੈਜਾਦਾਰੈਹਾ)-ਓਦੋਂਵਜੀਰਸੰਯਕਮੁਹੰਮਦਹਨਖਾਂਡੈਮਮਦਮੀ ਕੋਹਾਂਬੀਰਾਂਦਾਬਤਾਜੋਲੀਬਾਦਸਾਕੈਦੀਵੰਗੂਓਨਾਂਔਰਹਿੰਹਾਈਜ੨ਏਜਆਬਜ਼ਾਹ(ਜਿਸਦੀਤਾਂਹੀ ਬਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਤੇ) ਵਜ਼ੀਰਦੀਸਲਾਹਨਾਲੂ ਪੰਜੇkਚੋਂ ਨਿਕਲਨਾਚਾਹਮਾ।ਏਹਫ਼ੈਤ ਪਾਕੇ ਹੁਨਖਾਨੇਆਸਫਜਾਹਰ ਚੜਾਈਕਰਦਿੱਤਪਰਆਸਫਰਅਸਾਰੇ ਲੂਸਚਇੱਕ ਤਾਰੀਕਲਮਾਕਡੋਤਰੇ ਪਠਾਣਨੋਅਰਜੀਵੇਂ ਏਬਹਾਨੇਪਾਲਕੀਪਾਸ਼ਜਾਕੇਵਜੀਰਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਰਕਟਰਫੇਰਿਤੀਓਜਐਮਰਨੇਕਰਬਾਦਸ਼ਾਹਆਲਫਜਾਹਨੂੰਵਜੀ ਅਪਣਾਬਣਾਲੀੜਾਪਰਓਹਜਦਏਸਦੇ ਖਰਾਬਰਾਲਚੰਦਰੇਜੋਹੋਕੇਰਲਾਡੀਆਤਦੋਂਬਾਜੀਰਾਓਂਪੋਸਟਾਪੂੜੇ ਲੇਨੇਲੀਟੀਆਕੇਧਾਂਤਕਅਪਣੀਘੋੜਾਆਵੈਮਾਚੰਝਲੂਨਜੀਤਕਮੁਲਕਪਰਕਬਜਰਖੜਗੈਆਕੇਓਸਦੇ ਸੂਬੇਮਲਾਰਚਾਉਹੁਲਕਰਇੰਦੌਰਵਿਚ ਤੋਰਾਨੀਕੀਸੇਧੀਆਵਾਲੀਅਰਚ ਬਰੇਲਸਕਰਤੇਮੁਲਕਉਮਾਲਕਬੇਰੇ ਸੇ-ਮਈ:੧੧੧ਬਿ:ਕੋਮਟੀਮਸਾਹਮਰਪੰਛੋਂ ਓਸਦਾਬੇਆਹਿਮਦਸ਼ਾਹਬਾਦਸਾਹੜਾਏਸਨਸਆਦਤ ਲਖਨਊਵਾਲੇਪੋਤੈਸਜੇਗਊਅਪਣਾਣਜੀਰਬਲੀਤਾੜਿਆਲਫਜਾਹਤੋੜਾਬਾਦਲੇਖੋਤੇਗਾਜੀਵੀਨਤੇਸ਼ੇ ਵਜੰਗਣਾ ਆਪਸ਼ਮੀਐਸ਼ਾਬੈਰਬਦਹਾਮੀਏਵੇਂਚਰਾਉਨੇਤਲਵਾਰਬਲਵੀਰ।ਏਹਫਐ ਲਈਲਫਜੰਗਤਾਂਜਾਰਤਛਡਕੇਲਖਨਊਚਲਾਰੇਆਗਾਜੀਵੀਨਨੇਬਾਦਲਾਓਸਦੀਮਾਂ ਸਮੇਤਅੰਧਾਕਰ ਬੁਰੀਤਮਰਵਾਕਰਜਹਾਂਦਾਰਸਾਹਵੇਖੇਤੂ੧੮੧੬ਇਕੋਤਖ਼ਤੂਪਰਬੈਜਿਸਦਨਾਆਲਮਗੀਰ ਹੋਯਾ-ਗਾਜੀਕੀਨਨੈਲਾਹੌਡਦੇ ਸੂਬੇਮੀਰਨੁਬੇਗਮਉਤੇਰੜਾਈਕੀਤੀ ਓਬਕੀਮਤ ਅਹਿਮ ਹਨੀਚੜਆ)- ਜਦਓਹਮੜਤਕਹਿੰਦੁਸਤਾਮਨੂੰਸੁੱਟਰੋਹੇਲਖੰਡਕੋਨੁਵਾਬਜਲੇਭੂਲੀ • ਵਜੀਰਕਰਕੇਮੁੜਗੈਆਗਾਜੀਹੀਆਦੇਸਰਦਾਰਪੇਸਵਾਕੇ ਛੋਟੇਭਾਈਘੁਨਾਬਰਾਉਨੂੰਚਾਲੈਆਯਾ, ਤਿੱਮਹੀਨੇਲੜਾਈਕਰਕੇਲੀਫਭੇਲੀਤੀਨਜਮੁਤੌਲਾਤਾਰੁਹੇਲਖੰਡਵੇਨੇਟੈਂਡਰੀਆ ਗਾਜੀਕੀਫਰਵਰੀ ਬਣਖੈਰਾਮਾਂਗਾਜੀਵੀਊਲੀਵਜੀਰਬੜੋ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚੋਂ ਤੈਮੂਰਵਕਾਬਲਦਾਲ਼ੇਤੂਬੇਇੱਜ ਤਕਰਕੇਜਾਕੰਦਮਾਤੇਆਪਮਾਲਕਬਵਝੋਨੇਪਰਘੁਹਥ ਮਾਊਜਦਅਪਣੇਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰਫੌਜਬਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਛੇ ਕੇਦੱਖਣਨੀਮੁੜਗੇਤਾਂਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹਰਾਮੀਬਾਰੇਲਵਾਡੋਫਲਾਖ ਅਬਰਲੋਕੋਕਤੋਕ ਨਾਲ਼ਈ:੧੮੧੭ਕੋਚਆਯਾਉਸਤੌਡਰਦੇgਐਸ਼ੋ-ਖਰੋ-ਪਲੀਤਾਨ ; --->ਹ ਖਸੁਣਕੇਰਘੁਨਾਬਰਾਬੇਸਵਾਗਉ ਮੜੀਏਧੀਆਏਮਬੁਢਾਈਲਾਖਫੌਜਲੋਕੋ ਪਾ ਣੀਪੱਤਪਾਲਬਾਹਨਾਡੂਆਲੜੀ-- ਮਰਜੀਤਝਦੋਂ ਹੱਥਗੋਲਜੂ ਤੇ ਰੈ )- ੜ੍ਹ ਦਾ ਬਤਾਕਾਰੀ ਨਨਹੇੜਾਬ ਸਰਕਾਰਯੰਸ਼ੁਮਾਰੇ ਗਏ- ੭ ਸ਼ੇ:੧੯੧sਥਿਕੋਜਦਗਾਜੀ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org