ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/107

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

Eh Mਆਸ ॥ ਪਹਿਲਾ ਤੇਕੁ ੯੬ ਬੈਠ ਗਿਆ | ਪਿੰਗਲਕ ਨੇ ਭੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖ ਦਮਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਨ ਕੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਝਪਟ ਮਾਂਗੇ ॥ ਸੰਜੀਵਕ ਭੀ ਉਸਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਰ ਆਪਨੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਕੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ | ਜਦ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪਲਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਯਾਰ ਹੋਏ ਤਦ ਕਟਕ ਦਮਨਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮੂਰਖ ਦਮਨਕ ! ਤੂੰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸੋ ਹਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿ ਨਹੀਂ ਜਾਦ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈਸ਼ੰਕਰ ਛੰਦ 11 ਸੰਗਾਮ ਵੰਡ ਸੁ ਯਤਨ ਕੀਨੇ ਹੋਤ ਕਾਰਜ ਜੌਨ, ॥ ਤਿਨ ਸਬਨ ਕੋ ਜੋ ਸਾਮ ਸੇਤੀ ਕਰਤ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੌਨ ॥ ਜੇ ਭੁੱਛ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨੇ ਕੋ ਹੈਂ ਧਰਾਵਤ ਦੰਡ ॥ ਤੇ ਮੂਛ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜ ਲਛਮੀ ਨਾਸ ਕਰਤ ਚੰਡ ॥੪੨੧॥ | ਸੋ ਹੁਨ ਜੇ ਕਰ ਸਾਮੀ ਦਾ ਘਾਭ ਹੋਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਜੀਰੀ ਦੀ ਬੁਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਰ ਜੇ ਕਰ ਸੰਜੀਵਕ ਨਾ ਮੋਯਾ ਦ ਬੀ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਯਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਜੀਵਕ ਦਾ ਬਧ ਭੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੂਢ ਤੂੰ ਮੰਤੀ ਪਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੁਧਿ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਸਾਮ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਦੰਡ ਦੀ ਬੁਧ ਹੈ ਸੋ ਬ੍ਰਥਾ ਹੈ॥ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਸਾਮ ਆਦਿ ਅਰ ਢੰਡ ਲਗ ਨੀਤਿ ਕਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ । , ਪਾਪੀ ਤਿਨ ਮੇਂ ਦੰਡ ਹੈ ਅੰਤ ਬਿਖੇ ਉਸ ਸਾਦ ॥੪੨੨॥ ਤਥਾ-ਸਾਂਤ ਭਾਵ ਸੋ ਜੋ ਬਨੇ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੰਡ । ਸਿਤਾ ਦੀਏ ਗਰਮੀ ਘਟੇ ਕੌੜ ਕਾਹ ਕੋ ਮੰਡ ॥੪੨੩ ॥ ਆਦ ਕਾਜ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੋ ਜੋੜਤ ਹੈ ਬੁਧਿਮਾਨ । ਸਾਂਭ ਸਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਆਂ ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਹੈਂ ਹਾ।੪੨੪॥ . ਚਾਂਦ ਸੂਰ ਕੇ ਭੇਜ ਕਰ ਅਰ ਅਗਨੀ ਕੇ ਸਾਥ । ਸਜ ਤਮ ਨਹ ਦੂਰ ਦੇ ਯਥਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੇ ਨਾਥ ॥੪੨੫॥ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਵਜੀਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਭੀ ਅਜੋਗ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ Original rib: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library