ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/118

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

੧੧o . . ਪੰਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਬਾਜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਠ ਬੋਲਿਆ ਹੇ ਮਿਥਯਵਾਦੀ! ਭਲਾ ਕਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬੀ ਬਾਜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਚੈਹਰੀ ਲੈ ਚਲਦਾ ਹਾਂ | ਤਦ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਸਚ ਬੋਲਨ ਵਾਲੇ ! ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ (ਤਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ॥ ਸੋ ਜੇ ਤੇਨੂੰ ਆਪਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਅਦਾਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਗਏ ਤਦ ਸੇਠ ਨੇ ਉਸੇ ਦੁਹਾਈ ਦੁਹਾਈ ਪੁਕਾਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਚੁਰਾਯਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਸੇਠ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਲੈਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਅਦਾਲਚੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਦੇ ਬਾਜ ਬੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨੋਦੋਹਰਾ ॥ ਲੋਹ ਘੜਤ ਜਿਹ ਤੁਲਾ ਕੋ ਖਾਵਤ ਮੂਲ ਨਰੇਸ। ਬਾਜ ਹਰਤ ਬਾਲਕ ਤਰਾਂ ਯਾਮੇਂ ਕਵਨ ਕਲੇਸ ॥੪੬੬॥ | ਅਦਾਲਤੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤਦ ਸੇਠ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਤਾਂਤ ਸੁਨਯਾ ਤਦ ਅਦਾਲਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝਾਕੇ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਕੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋਦੋਹਰਾ ॥ ਲੋਹ ਘੜਤ ਜਿਹ ਭੁਲਾ ਕੋ ਖਾਵਤ ਮੂਸ ਨਰੇਸ਼ । ਬਾਜ ਹਰਭ ਬਾਲਕ ਤਰਾਂ ਯਾਮੇ ਕਵਨ ਕਲੇਸ਼ ॥੪੬॥ ਹੇ ਮੂਰਖ! ਤੂੰ ਸੰਜੀਵਕ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨ ਦੇਖ ਸਕਿਓਂ ਜਿਸ ਲਈ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ 11 ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈਕੁੰਡਲੀਆ ਛੰਦ ਨਿਰਧਨ ਨੰਦਤ ਸਧਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਲਹਨ ਨਿੰਦੇ ਕਿਨ ਉਦਾਰ ਕੋ ਯਾਮੇਂ ਸੰਕ ਰਚੀਨ ਯਾਮੇਂ ਸੰਕ ਰਤੀਨ ਪਭਿਤ ਕੁਲਟਹਿ ਨਿੰਦ੩॥ ਸੁੰਦਰ ਨਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੁਰੂਪੀ ਤਾਂ ਕੋ ਨਿੱਦਤ ॥ ਕਹਿ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਵਿਚਾਰ ਅਧਰਮੀ ਨਿੰਦਤ ਧਰਮ ॥ ਵਿਦਯਾ ਹੀਨ ਗਵਾਰ ਪਰਾਭਵ ਪਾਵਤ ਫਿਰਧਨ॥੪੬੮isਥਾ Original wh: Punjabi Sahit Academy Digid by: Panjab Digital Library