ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/181

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

੧੭੩ ਵੀਜਾ ਕੁ ਕੇ ਇਸ ਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਭੀ ਵੇਲੇ fਸਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਿਏ ਅਪਨੀ ਸਲਾਹ ਦਸ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨਕੇ ਗ ਹਸਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਏਹ ਬਾਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਚਕੋਰ, ਤੋਤੇ, ਚਾਤਕ, ਸਾਰਸ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਭੈੜੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਭt ਏਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਪਰ ਕਿਹਾ ਬੀ ਹੈ ॥ਯਥਾਦੋਹਰਾ ॥ ਕੁਨਾਸ ਟੇਢਾ ਨਯਨ ਕੁਟਿਲ ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ' ਬਿਨਾ ਕੋਧ ਐਸਾ ਬਨ ਕੁਧ ਭਏ ਤਿਕੂਲ ॥ 2 ॥ ਤਬਾਹੈ ਸੁਭਾਵ ਕੁ ਕੁਟਿਲ ਜੋ ਅਪਿਯਵਾਦੀ ਮੂ੩ ॥ , ਐਸਾ ਉਲੂ ਨਿਪਤਿ ਕਰ ਹਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਹ ਕੁਝ॥ ੭੯ ॥ | ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਦੁਸਰੇ ਗਰੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਨਵਾਨ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਬੀ ਇਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਾ , ਰਾਜਾ ਬਨਨਾ ਹਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾਦੋਹਰਾ॥ ਭੇਜਈ ਏਕੋ ਨਿਪਤਿ ਲੋਗਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦੇਹ ॥ ( ਲੇ ਕਾਲ ਮੇਂ ਭਾਨੁ ਸਮ ਬਹੁ ਨਿਪ ਦੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ॥੬॥ | ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸ ਗਰੁੜ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾਦੌਹਰਾ ਸਬਦ ਮੈਂ ਲੇਤ ਹੀ ਬਡੇ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਮ ॥ . " ਦੁਸ਼ਟਨ ਸੇ ਕਲਿਆਨ ਹੈ ਛਿਨ ਹੀ ਅਭਿਰਾਮlito ਤਥਾ-ਬਡੇ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਰ ਸਬ ਕਾਜ । ਸਸੀ ਨਾਮ ਕੋ ਲੇਤ ਹੀ ਸਬਕ ਲੇਤ ਸੁਖ ਸਾਜ }} c੧॥ ਪੰਛੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਗਬੋਲਿਆਸੁਨੋ ॥ ੧ ਕਥਾ !! ਕਿਸੇ ਬਨ ਬਿਖੇ ਚਤੁਰਦੇਤ ਨਾਮੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰ ਅਨਾਬਿਸਟ ਬਹੁਤ ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਤਲਾ ਛਪੜ ‘ਭੇ ਸਭ ਸੁਕ ਗਏ, ਤਦ ਸਾਰਿਆਂ 'ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗਜਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭੋ , ਪਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਅਰ ਕਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੋ 'ਹੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਤਲਾਂ ਵੰਡਨਾ ) : : : : : : : : : : Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library