ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/227

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਤੀਜਾ ੩੧੬ ਯਹ ਭੁੱਛ ॥ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਡ਼ੀ ਯਾਮੇਂ ਦੁਖ ਨਹਿ ਚੁੱਢ ਯਾ ਮੇ' ਦੁਖ ਨਹਿ ਕੁੱਛ ਕਿਸੇ ਦੁਮ ਲਖੋ ਗੁਮਾਨੀ ॥ ਅੰਤੁ ਲਹੈ ਦੁਖ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਹਾਨੀ । ਨਾਥ ਕਹੇ ਯਹਿ ਬਾਤ ਕਾਮ ਕੋ ਲਘੂ ਮਤ ਸਮਝੋ॥ਅਲਪ ਕਾਮ ਹਿਤ ਜਨਕਰੇ ਬਹੁ ਉਤਮ ਨਰ ਜੋ੨੪੬ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਔਸ ਸ਼ ਲੁਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤਨ ਕਰਕੇ · ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਤਰਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ॥ ਬੰਧਓ ਨਾਗ ਪੁਨ ਸਰੂਪ ਬਿਨ ਘਰ ਮੇਂ ਸੁਖ ਸੋ ਸੋਇ ॥ ਜਗ ਨਿਰਖ ਕਰ ਭਵਨ ਮੇਂ ਨਿੰਦਾ ਲਹੈ ਨ ਕੋਇ॥੨੪) ਹੋਰ 4 ਕਿਹਾ :ਛੰਦ ॥ ਬਡੇ ਜਤਨ ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋਤ ਜੋ ਮਿਤੁ ਦੇਤ ਆਸਿਖ ਜਿਸ ਕਾਆ | ਨੀਤੀ ਅਰ ਉਤਸੀਹ ਯੁਕਤ ਜੋ ਨਿਜ ਇਛਆ ਪਦ ਮਿਲੇ ਲਲਾਅ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕੋ ਸਿਧ ਜਬ ਲਗ ਕਰੇ ਨ ਪਾਵੇਂ ਉਰ ਮੈਂ ਸਭਿਮਾਨ ਪਰਾਕੁਮ ਉਦਮ ਸੇ ਯੂਤ ਜੋ ਨਰ ਹੋਤ ਜਗਤ ਵਿਖਯਾਤ॥ ੨੪੮॥ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ੩੩ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਤੀਕੂ ਭੋਗੇ ਭੋਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇਸੇ ਪਰ ਮਨੁ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- : ਦੋਹਰਾ॥ ਰਖਯਾਦਿ ਗੁਣ ਮੇਂ ਜੋਊ ਪ੍ਰਸਾ ਨ ਪਾਲੇ ਭੂਪ ॥ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਜ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਬਕਰੀ ਗਲ ਥਨ ਉਪ॥੨੪Cl . ਸੰਕਰ ਛੇਦ ॥ ਗੁਣ ਬੀਚ ਫੇਮ ਸੁ ਹੋਇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਮੈਂ ਰੁਚਿ ਨਾਂਹਿ | ਅਨੁਚਰੋਂ ਕੇ ਮੰਗ ਪਿਆਰ ਵਰ ਜਿਸ ਭੂਪ ਕਾ ਨਿਤ ਆਹ | ਚਿਰ ਕਾਲ ਤਕ ਵਹ ਨਿਪy ਭੇਜਤ ਰਾਜ ਲਛਮੀ ਜਾਨ॥ ਉਸ ਚਮਰ ਛਤ ਸਮੇਤ ਜੋ ਹੈ ਚੰਚਲਾ ਪਰਧਾਨ॥ ੨੫੦ ॥ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਬਿਚਾਰ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹਾਕੁ ਬਾਂਸ ਉਪਰ ਚੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਰਾਜ ਲਛਮੀ ਦਾ , ਮਿਲਨਾ ਔਖਾ ਹੈ | ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੈ , ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਈ ਨਹੀ ਰਿਕਦੀ ਬੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਇਕਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੀ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ। · ਅਖੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਲਛਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਮਲ Original wub: Punjabi Sahit Academy Digitized by: Panjab Digital Library