ਪੰਨਾ:ਪੰਚ ਤੰਤ੍ਰ.pdf/76

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਪੰਚ ਡੰਕ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ॥ ਕਿਹਾ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਜੈਸੇ ਅਨਚਰ ਹੋਤ ਹੋ, ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ · ਭੂਪ। · ਯਾ ਨਹ ਸੰਦੇਹ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅਨੂਪ ॥ ੨੭੭॥ ਤਥਾ ਛੰਦ॥ਤਪਤ ਲੋਹ ਪੈ ਜਲ ਕੀਬਿੰਦੁਪਤਹੋਤ ਹੈਤਛਿਨਨਾਸ ਵਹੀ ਬੂੰਦ ਨੇਲਨੀ ਦਲ ਉਪਰ ਮੁਕਤਾਂ ਸਮ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 4. ਸਿੰਧੂ ਸੀਪ ਮੇਂ ਵਹ ਬਿੰਦੁ ਜਬ ਸਾਂਤਿ ਨਖਤ ਪੜ ਮੋਤੀ ਜਾਨ। ਸੰਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਥਾ ਪੁਰਖ ਭੀ ਉੱਤਮ ਮਧਮ ਨੀਚ ਪਛਾਨ ॥੨੮॥ ਦੋਹਰਾ॥ਸੰਗ ਦੋਸ ਭੇ ਸਾਧੁ ਭੀ ਤੁਰਤ ਬਿਕਾਰ ਧਰੰਤ । , ਜਿਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੰਗ ਤੇ ਭੀਖਮ ਭਾਇ ਹਰੰਭ ੨੭੯॥ * ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨੀਚ ਦਾ ਸੰਗ ਮਨੇ ਕੀਤਾਹੈ॥ਕਿਹਾਬੀ ਹੈਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਕੁਲ ਸੀਲ ਕੋ ਕਬੀ ਨਾ ਦੀਜੈ ਵਾਸ । | ਜੂਕਾ ਮੰਦ ਵਿਰਪਣੀ ਜਿਮ ਮਾਂਗੁਨ ਤੇ ਨਾਸ॥ ੨੮o | : ਪਿੰਗਲਕ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਦਮਨਕ ਬੋਲਿਆ ਸੁਨੋ| ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਬਿਖੇ ਇਕ ਮੰਦ . . ਵਿਰਪਣੀ ਨਾਮ ਚੂਕਾ (ਉ) ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਕਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਖੇ ਅਗਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਮਾਂਗਨੂੰ ( ਖਟਮਲ )ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਅਯੋਗ ਜਗਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਆਯਾ ਹੈਂ ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾ | ਮਾਂਗਨੂੰ ਬੋਲਿਆਂ ਹੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੀਚ ਨੂੰ ਬੀ ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਮਹਾਭਾਮਾ ਨੇ ਐਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਯਥਾਕਬਿੱਤ ॥ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਆਸਨ ਏਹ ਆਪ ਲੀਏ ਕਾਹੇ ਕੋ ਏਤੇ ਦਿਨ ਲਾਈ ਹੈ ਦੇਰ ਜੁ ॥ ਭਾਖੋ ਨਿਜ ਕੁਸਲ ਔ ਮਨਾਵੋ ਕੁਛ ਬਾਤ ਚੀਤ ਆਪਕੇ ਦਿਦਾਰ ਸਾਥ ਦੇਨੇ ਦੁਖ ਗੇਰ ਜੂ । ਨੀਚ ਪੁਰਖ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲਤ ਹੈਂ ਸਾਧ ਐਸੇ ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠਤ ਹੈ ਘੇਰ ਜੂ । ਸਾਰਗ ਕੋ ਦਿਵਯਾ ਐਸਾ ਧਰਮ ਕਹਯੋ ਭੇਯਾ ਤੋਹਿ. . Original wiz: Punjabi Sahit Academy Dagined by: Panjab Digital Library