ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/113

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

. -- -- -- -- -- - - ܙ - ܚ -- इarाचे उत्छका बेटे मगल । vo S SDB uDS DDD DuDuuDuu uDuuD uD DTD DuD ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਉਵੀ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬS DDD iiOBiiLq DuD DS DuDBD DBDuDS DuDDuDC ਚ ਬਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । - Kháí mír Sajáde Baloch dí. धाष्टटी भीउ मनाटे घलेछ लो घाउ हिछ चटउिभाडै उादी Y uuDuD YD DDuB DDDD LuuDuu DD LDuD DDBLu DuDD uu DDuDu DaL uuu uD DDD D uuD DDDD DDD ਹੁ ਤੀਕਚ ਪਿੰਛੋਂ ਬਾਹਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । Shekh Músá dí Pinji. मेध भमा ची धिंडी, टfउभाé उाही टे áडे वाट हिट, , इड़ी भमठ नागा पै । धैम टी घमें छTटीब्र में थठ, ਅਰ ਚਾਡੁ ਹੋਟ ਹੋਗੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਕੋਣ ਕਮਾਲੀਏ ਡੀ ਕੁਰ DDuD DuuDu S DLDB TDD uDuuDD DDD D DuD HDM DDDu DuD SS aD D DuD D DuDu DHDL uBS ਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੋਮ ਨੈ ਆਕੇ, ਤਿਨ ਦੀਆਂ ਜਗ ਸਡ ਲਈ - ਅ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਬਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ धुलव टे शव fटव पंवा बिला चै, जैज बेटे गडे टे दछे दहे éछे धक्क्न जल; aछे टिम fभछ टे गिलटे मद्ध घाट पै; ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੁਤਾਇਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਨਾਂ ਰਾਬਿਨਾ, S SS SD DD DDD ukS uuD Du uDuuD ruuDDu u uDBDBLL ਔਖਾ ਹੈ ਬਲਕ ਯਾਵਵੀਆਂ ਵੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਚੇ, ਬਦਰਕੀ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਢ BuDu DuDuuuuD DDD D uuD gOOuO DBD D DD uS M