ਯਾਦਾਂ/ਸਾਂਵੇਂ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸਾਂਵੇਂ

ਫਿਰ ਬਦਲ ਵੱਸੇ।
ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਹੱਸੇ।
ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੇ।
'ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ'-ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਂਵੇਂ।
ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਗਾਂਵੇਂ।

ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ।
ਫਿਰ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ।
ਫਿਰ ਠੰਡੀਆਂ ਆਹਵਾਂ।
ਕੋਈ ਆ ਬਹੇ ਸਾਂਵੇਂ-ਫਿਰ ਆਵਨ ਸਾਂਵੇ।
ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਗਾਂਵੇਂ।

ਫਿਰ ਰਲੀਆਂ ਸਈਆਂ।
ਫਿਰ ਪੀਘਾਂ ਪਈਆਂ।
ਫਿਰ ਚੁਨੀਆਂ ਲਹੀਆਂ।
ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਰਾਵੇਂ-ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਂਵੇਂ।
ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਗਾਂਵੇਂ।

ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇਂ?
ਕਿਉਂ ਬੱਦਲ ਕੜਕੇਂ?
ਕਿਉਂ ਛਾਤੀ ਧੜਕੇਂ?
ਕਿਉਂ ਸੇਜ ਡਰਾਵੇਂ-ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਾਂਵੇਂ।
ਕਿਉਂ ਕੋਇਲ ਗਾਂਵੇਂ।

ਕੀ ਪੈਛੜ ਆਈ?
ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ?
ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ?
ਜੀ ਆਇਆ ਥਾਂਵੇਂ-ਜੀ ਆਏ ਸਾਂਵੇਂ।
ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਗਾਂਵੇਂ।