ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ/ਦਾਦੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਦਾਦੀ

ਦਾਦੀ! ਦਾਦੀ! ਬਾਤ ਸੁਣਾ।
ਰਾਤੋ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਬਣਾ।

ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨੀ।
ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵੜਨਾ ਨੀ।

ਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖੂੰਗਾ।
ਬਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਖੂੰਗਾ।

ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ।
ਭਰੂੰ ਹੁੰਘਾਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾ।