ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਆਡੀਓਬੁਕ:ਐਂਤਨ ਚੈਖਵ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਐਂਤਨ ਚੈਖਵ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਐਂਤਨ ਚੈਖਵ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
ਕਹਾਣੀ
ਆਡੀਓ
1
ਵਾਂਕਾ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
2
ਕਮਜ਼ੋਰ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
3
ਉਨੀਂਦਰਾ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
4
ਡਾਕੀਆ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
5
ਮੰਗਤਾ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
6
ਗਰੀਸ਼ਾ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
7
ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ
ਅਵਾਜ਼: Jagseer S Sidhu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)