ਆਡੀਓਬੁਕ:ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਆਡੀਓਬੁਕ:ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ
ਅਵਾਜ਼: Rajdeep Ghuman, Harpreet Dugal, Gaurav Jhammat, Gill Jassu, Nitesh Gill, Sahil Kataria
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
ਕਹਾਣੀ
ਆਡੀਓ
1
ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
2
ਹਰਿਆਲੀ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
3
ਕੀੜੀ ਤੇ ਚਿੜੀ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
4
ਲੂੰਬੜੀਏ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
5
ਦਾਦੀ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
6
ਕੁੱਕੜੂੰ-ਕੂੰ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
7
ਤੋਤੇ ਤੇ ਡੱਡੂ
ਵਾਚਨ - Rajdeep ghuman (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
8
ਬਾਬਾ ਜੀ
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
9
ਘੁੱਗੀਏ!
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
10
ਭੌਂਕੀ ਨਾ
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
11
ਬਿੱਲੀਏ!
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
12
ਚਿੜੀਏ
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
13
ਹਾਥੀ
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
14
ਮੱਛੀ
ਵਾਚਨ - Harpreet Dugal (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
15
ਉੱਲੂ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
16
ਘੁੱਗੀ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
17
ਭਾਲੂ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
18
ਬੱਤਖ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
19
ਤਿਤਲੀਓ!
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
20
ਗੁਬਾਰਾ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
21
ਕਬੂਤਰ
ਵਾਚਨ - Gaurav Jhammat (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
22
ਖਰਗੋਸ਼
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
23
ਚਮਚਾ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
24
ਨਲਕਾ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
25
ਅੰਗੂਰ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
26
ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ/ਕਾਂ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
27
ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ/ਮੇਲੂ-ਗੇਲੂ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
28
ਛੁੱਟੀ
ਵਾਚਨ - Nitesh Gill (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
29
ਅੱਖਰ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
30
ਓ.ਕੇ. ਟਾਟਾ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
31
ਸਵਾਲ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
32
ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ/ਸਵੇਰੇ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
33
ਆਦਤ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
34
ਦੋਸਤ
ਵਾਚਨ - Gill Jassu (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
35
ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
36
ਛੁੱਟੀਆਂ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
37
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
38
ਬਾਬਾ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
39
ਬਿੱਲੀ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)
40
ਫਾਸਟ-ਫੂਡ
ਵਾਚਨ - Sahil Kataria (ਮਦਦ | ਡਾਊਨਲੋਡ)