ਵਿਕੀਡਾਟਾ ਆਈਟਮਾਂ
Transclusion_Status_Detection_Tool

ਇੰਡੈਕਸ:ਏਕ ਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ - ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ.pdf

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਸਿਰਲੇਖਏਕ ਬਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
ਲੇਖਕਚਰਨ ਪੁਆਧੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਸੰਗਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਮਾਣਾ
ਸਾਲ2017
ਸਰੋਤpdf
ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ

Pages

ਤਤਕਰਾ

ਦੋ ਸ਼ਬਦ/5
ਕੁਸ਼ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਾ/7
੧.ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ/9
2.ਛੇਰ ਅਰ ਚੂਹੀ/10
3.ਚਲਾਕ ਲੂੰਮੜੀ/11
4.ਛੇਰ ਅਰ ਆਜੜੀ/12
5.ਘੁੱੱਗੀ ਅਰ ਮੱਖੀ/14
6.ਹੰਸ ਅਰ ਕੱਛੂ-ਪਾਥੀ/15
7.ਬਰੌਂਂਟੇ ਕਾ ਪੇਡਾ/17
8.ਢੋਲ ਕੀ ਪੋਲ/18
9.ਬੇ ਮਤਬਲ ਕੇ ਕੰਮ/19
10.ਚਿੜੀ ਅਰ ਬੰਦਰ/20
11.ਬੁਗਲਾ ਅਰ ਕੇਕੜਾ/21
12.ਜੂੂੰੰ ਅਰ ਖਟਮਲ/23
13.ਛੇਰ ਅਰ ਖਰਗੋਸ਼/25
14.ਟਟੀਹਰੀ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ/27
15.ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਫੈਂਸਲਾ/29
16.ਚਾਰ ਠੱਗ ਅਰ ਕਿਰਸਾਣ/31

17.ਰਾਜਾ ਅਰ ਬੰਦਰ/32
18.ਚਿੜੀ ਅਰ ਹਾਥੀ/33
19.ਧਰਮ ਅਰ ਪਾਪੀ/35
20.ਬੁਗਲਾ ਅਰ ਨਿਓਲ਼ਾ/37
21.ਬਾਣੀਆ ਅਰ ਛਾਹੂਕਾਰ/39
22.ਪੰਡਤ ਅਰ ਬਦਮਾਸ਼/41
23.ਮਛੇਰਾ ਅਰ ਮੱਛੀ/43
24.ਕਿਰਸਾਨ ਅਰ ਨਿਓਲ/44
25.ਰਾਜਾ ਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ/45
26.ਰੱਬ ਅਰ ਗੱਡੀਮਾਨ/46
27.ਰਾਜਾ ਅਰ ਮੱਕੜੀ/47
28.ਸੂਰਜ ਅਰ ਹਬਾ/49
29.ਸੱਪ ਅਰ ਕਿਰਸਾਣ/50
30.ਲੋਭੀ ਮਿੱਤਰ/52
31.ਬਾਂਦਰ ਅਰ ਮਗਰਮੱਛ/53
32.ਮਤਬਲੀ ਜਾਰ/55
33.ਬੁੜਾ ਕਿਰਸਾਣ ਅਰ ਉਸਕੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ/56